Symbol Symbol motyw bądź zespół motywów, pojęć, obrazów, które oprócz znaczenia dosłownego posiadają także znaczenie ukryte - symboliczne. W przeciwieństwie do alegorii, która może być odczytana ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich metalu

Tlenki jakie tworzy

Nazwa tlenku

Wodorotlenki metalu (jeśli je tworzy)

Nazwa wodorotlenku

Charakter chemiczny metalu przy danej wartościowości

Na

Na2O

Na2O2

NaO2

Tlenek sodu

Nadtlenek sodu

Ponadtlenek sodu

NaOH

Wodorotlenek sodu

zasadowe

K

K2O

K2O2

KO2

Tlenek potasu

Nadtlenek potasu

Ponadtlenek potasu

KOH

Wodorotlenek potasu

zasadowe

Mg

MgO

Tlenek magnezu

Mg(OH)2

Wodorotlenek magnezu

zasadowy

Ca

CaO

Tlenek magnezu

Ca(OH)2

Wodorotlenek wapnia

zasadowy

Ba

BaO

Tlenek baru

Ba(OH)2

Wodorotlenek baru

zasadowy

Al

Al2O3

Tlenek glinu

Al(OH)3

Wodorotlenek glinu

amfoteryczny

Sn

SnO

SnO2

Tlenek cyny (II)

Tlenek cyny (IV)

Sn(OH)2

Sn(OH)2

Wodorotlenek cyny

Wodorotlenek cyny

amfoteryczny

Pb

PbO

PbO2

Tlenek ołowiu (II)

Tlenek ołowiu (IV)

Pb(OH)2

Pb(OH)4

Wodorotlenek ołowiu (II)

Wodorotlenek ołowiu (IV)

amfoteryczne

Cr

CrO

Cr2O3

CrO3

Tlenek chromu (II)

Tlenek chromu (III)

Tlenek chromu (VI)

Cr(OH)2

Cr(OH)3

Nie ma

Wodorotlenek chromu (II)

Wodorotlenek chromu (III)

Zasadowy

Amfoteryczny

kwasowy

Mn

MnO

MnO2

MnO3

Mn2O7

Tlenek manganu (II)

Tlenek manganu (IV)

Tlenek manganu (VI)

Tlenek manganu (VII)

Mn(OH)2

Mn(OH)4

Nie ma

Niema

Wodorotlenek manganu (II)

Wodorotlenek manganu (IV)

Zasadowy

Amfoteryczny

Kwasowy

Kwasowy

Fe

FeO

Fe2O3

Fe3O4

Tlenek żelaza (II)

Tlenek żelaza (II)

magnetyt

Fe(OH)2

Fe(OH)3

Wodorotlenek żelaza (II)

Wodorotlenek żelaza (III)

Zasadowy

Zasadowy (b.słabo amfoteryczny)

Cu

Cu2O

CuO

Tlenek miedzi (I)

Tlenek miedzi (II)

CuOH

Cu(OH)2

Wodorotlenek miedzi (I)

Wodorotlenek miedzi (II)

Zasadowy

b. słabo amfoteryczny

Ag

Ag2O

Tlenek srebra (I)

AgOH

Wodorotlenek srebra (I)

Zasadowy

Zn

ZnO

Tlenek cynku

Zn(OH)2

Wodorotlenek cynku (II)

amfoteryczny

Hg

HgO

Tlenek rtęci (II)

Hg(OH)2

Wodorotlenek rtęci (II)

zasadowy

Symbol niemetalu

Tlenki jakie tworzy

Nazwa tlenku

Charakter chemiczny

Wodorek, jaki tworzy niemetal

Nazwa wodorku

C

CO

CO2

Tlenek węgla (II)

Tlenek węgla (VI)

Obojętny

kwasowe

Związki z H to węglowodory

S

SO2

SO3

Tlenek siarki (IV)

Tlenek siarki (VI)

kwasowe

Nie ma

N

N2O

NO

N2O3

NO2 (N2O4)

N2O5

Tlenek azotu (I)

Tlenek azotu (II)

Tlenek azotu (III)

Tlenek azotu (IV)

Tlenek azotu (V)

kwasowe

NH3

Amoniak (azan)

P

P2O3 (P4O6)

P4O10

Tlenek fosforu (III)

Tlenek fosforu (V)

kwasowe

PH3

fosfan

Cl

Cl2O

ClO2

Cl2O7

Tlenek chloru (I)

Tlenek chloru (IV)

Tlenek chloru (VII)

kwasowe

HCl

chlorowodór

Br

Br2O

BrO2

BrO3

Tlenek bromu (I)

Tlenek bromu (IV)

Tlenek bromu (VI)

kwasowe

HBr

bromowodór

I

I2O4

I2O5

Tlenek jodu (IV)

Tlenek judu (VI)

kwasowe

HI

jodowodór

Symbol półmetalu

Jego tlenek

Nazwa tlenku

Charakter chemiczny

B

B2O3

Tlenek boru

kwasowy

Si

SiO2

Tlenek krzemu (IV)

kwasowy

As

As2O3

As2O5

Tlenek arsenu (III)

Tlenek arsenu (V)

Amfoteryczny

Kwasowy