Kwas CHLOROWODOROWY

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

HCl

b) wzór strukturalny

H – Cl – reszta kwasowa

Reszta kwasowa jest jednowartościowa.

2. Otrzymywanie kwasu

a) otrzymanie gazu chlorowodorowego

H2+Cl2 → 2HCL (g) 

Cząsteczka wodoru łączy się z cząsteczką chloru i daje dwie cząsteczki Chlorowodoru.

b) uwodnienie chlorowodoru

HCl (g) + H2O → HCl (c) 

3. Właściwości kwasu Chlorowodorowego (solnego)

- ciecz

- bezbarwny

- rozcieńczona bierze udział w procesach trawiennych w żołądku

- cięższy do wody

- dymiący

- silnie żrący

- maksymalne stężenie 37% 

4. Zastosowanie

- służy jako odczynnik chemiczne w laboratorium

- stosowany w przemyśle chemicznym, włókienniczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych, cukrownictwie, produkcji barwników

Kwas SIARKOWODORU

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

H2S

b) wzór strukturalny

H

S – reszta kwasowa

H

Reszta kwasowa jest dwuwartościowa

2. Otrzymywanie kwasu

a) otrzymanie gazu siarkowodorowego

H2 + S → H2S (g) 

b) otrzymanie kwasu

H2S + H2O → H2S (c) 

3. Właściwości kwasu

- gaz 

- bezbarwny

- o zapachu zgniłych jajek

- produkt przemian gnilnych białek zawierających siarkę

- łatwo rozpuszcza się w wodzie

4. Zastosowanie

- stosowany w przemyśle chemicznym, włókienniczym, zbrojeniowym, gospodarczym

Kwas SIARKOWY (VI)

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

H2SO4

Reszta kwasowa jest czterowartościowa

b) wzór strukturalny

H O  O 

  S 

H O  O 

2. Otrzymywanie kwasu

SO3 + H2O → H2SO4

3. Właściwości kwasu

- ciecz

- bezbarwna

- gęsta

- oleista

- prawie dwukrotnie cięższa od wody

- silnie żrąca

- higroskopijna

- maksymalne stężenie w kwasie 98% 

- dobrze rozpuszczalna w wodzie

4. Zastosowanie

- Używany do produkcji innych kwasów

- do wyrobu barwników

- do wyrobu włókien sztucznych

- do nawozów sztucznych

- do środków wybuchowych

- do oczyszczania gazów

- do produkcji leków

Kwas SIARKOWY (IV)

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

H2SO3

b) wzór strukturalny

H O 

  S O 

H O 

Reszta kwasowa jest dwuwartościowa

2. Otrzymywanie kwasu

SO2 + H2O → H2SO3

3. Właściwości kwasu

- ciecz

- kwas nietrwały

- właściwości bakteriobójcze, owadobójcze i grzybobójcze

- bielący

- jako gaz trujący

- niszczy rośliny

- jako gaz silnie żrący

4. Zastosowanie

- do bielenia w przemyśle włókienniczym

- służy jako czynnik chłodzący

Kwas WĘGLOWY

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

H2CO3

b) wzór strukturalny

H O 

  S O 

H O 

Reszta kwasowa jest dwuwartościowa

2. Otrzymywanie kwasu

H2O + CO2 → H2CO3

3. Właściwości kwasu

- ciecz

- bezbarwna

- nietrwała

- nie można otrzymać roztworu stężonego

- przyjemny smak

- łatwo się rozkłada

- reakcją identyfikującą obecność CO2 jest mętnienie wody wapiennej

4. Zastosowanie

- w napojach energetyzujących

- napoje gazowane

Kwas AZOTOWY (V)

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

HNO3

b) wzór strukturalny

H O N 

Reszta kwasowa jest dwuwartościowa

2. Otrzymywanie kwasu

a) otrzymywanie tlenku azotu (V) wiedząc, że azot jest pięciowartościowy

N2O5

b) rozpuszczanie tlenku w wodzie

N2O5 + H2O → 2 HNO3

3. Właściwości kwasu

- ciecz

-bezbarwna

- pod wpływem tego kwasu ścina się białko

- stężony roztwór niszczy tkanki wywołując poparzenia

4. Zastosowanie

- do otrzymywania barwników

- do wytwarzania materiałów wybuchowych

- do wytwarzania lakierów, tworzyw sztucznych, nawozów sztucznych

- wykorzystywany do oczyszczania metali

- stosowany do produkcji leków

Kwas FOSFOROWY (V)

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

H3PO4

b) wzór strukturalny

H O 

H O P O 

H O 

Reszta kwasowa jest trzywartościowa

2. Otrzymywanie kwasu

a) otrzymywanie tlenku fosforu (V) 

P4 + 5 O2 → P4O10

b) łączenie tlenku z wodą

P4O10 + 6H2O→ 4 H3PO4

3. Właściwości kwasu

- Stan stały

- krystaliczny

- działa drażniąco

- maksymalne stężenie procentowe roztworu 85% 

- dobrze rozpuszcza się w wodzie

4. Zastosowanie

- stosowany do produkcji dodatków smakowych

- służy do produkcji nawozów sztucznych

- stosowany jako odrdzewiacz

- stosowany do produkcji cementu porcelanowego do plomb