Fe(OH)3

Wodorotlenki mają ogólny wzór M(OH)n gdzie M jest to nazwa metalu a n to ilość grup wodorotlenkowych. Z reguły wodorotlenki to ciała stałe, ale gdy jest to roztwór wodny nazywamy go zasadą. Zasady na ogół są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Podstawowącechą wodorotlenków jest zdolność do reagowania z kwasami, w wyniku, czego tworzy się sól.

Wodorotlenki można podzielić na dwie grupy:

zasadowe: amfoteryczne:

reagują z kwasami reagują z kwasami i zasadami np.: NaOH, Mg(OH)2 np.: Zn(OH)2, Be(OH)

Otrzymywanie:

Wodorotlenki otrzymuje się głównie dwiema metodami:

1. W reakcji metalu z wodą (głównie wodorotlenek sodu i potasu)

np.: 2Na + H2O -> 2NaOH + H2

2K + H2O -> 2KOH + H2

2. W reakcji tlenku metalu z wodą

np.: Na2O + H2O -> 2NaOH

CaO + H2O -> Ca(OH)2

MgO + H2O -> Mg(OH)2

Wodorotlenek żelaza(III) - Fe(OH)3 - jest koloru czerwonobrunatnego, jest to osad wydzielony w wyniku reakcji pomiędzy roztworami soli żelaza(III) i roztworem amoniaku.

W rzeczywistości nie jest to związek o wzorze Fe(OH)3 lecz o zmiennym składzie xFe2O3yH2O . 

Wodorotlenek żelaza(III) jest słabą zasadą. Nie ulega działaniu roztworów wodorotlenków sody i potasu.

00028528.jpg Reszta kwasowa

Wzór strukturalny: o wartościowości III

00028529.jpg 

00028530.jpg O H 

00028531.jpg 00028532.jpg 

00028533.jpg 00028534.jpgFE 00028534.jpg O H 

00028536.jpg 00028537.jpg 

00028538.jpgO H

Wzór sumaryczny:

Fe(OH)3

Model cząsteczki:

00028539.jpg 

Reakcja otrzymywania:

Fe Cl3 + 3 Na OH ---> Fe(OH)3 + 3 Na Cl

Łącząc chlorek żelaza3 z wodorotlenkiem sodu otrzymujemy wodorotlenek żelaza3 i 3 cząsteczki chlorku sodu, czyli sól kuchenną.

Właściwości chemiczne:

  • wypada z roztworów soli Fe(III) po zalkalizowaniu amoniakiem
  • nie rozpuszczalny w wodzie
  • cięższy od wody

Właściwości fizyczne:

  • krystaliczny osad
  • brunatny
  • galaretowaty

Zastosowanie:

Powoduje on korozje metali wiec nie znajduje zbyt wiele zastosowań.

http://www.chemia.px.pl/związki nieorganiczne

http://republika.pl/chemiapodstawowa/kwasy