Początkowo rozróżniano dwa królestwa:

  • Rośliny (niezdolne do poruszania się, organizmy o zielonej barwie).
  • Zwierzęta (poruszające się organizmy, które odżywiają się roślinami lub zwierzętami o mniejszych rozmiarach).

Kłopoty sprawiały grzyby, ale skoro nie poruszały się zaliczano je do roślin. Z czasem okazało się, że podział na rośliny i zwierzęta jest niedoskonały. Zwłaszcza, gdy zaczęto poznawać różne mikroorganizmy, gdyż często łączyły one cechy roślin i zwierząt. Natomiast bakterie miały zupełnie inną budowę komórkową niż pozostałe organizmy. Dziś więc wyróżniamy pięć królestw istot żywych:

  • Bakterie
  • Protisty
  • Grzyby
  • Rośliny zielone
  • Zwierzęta

Zupełnie inaczej klasyfikowane są wirusy, które nie posiadają budowy komórkowej i nie są zdolne do samodzielnej przemiany materii i energii.

Przedstawiciele poszczególnych królestw różnią się od siebie:

  • Budową całego ciała,
  • Budową komórek,
  • Sposobem odżywiania.

Królestwo

Cecha

Bakterie

Protisty

Grzyby

Rośliny zielone

Zwierzęta

Komórka

Jądro

-

+

+

+

+

Ściana komórkowa

+

u części

+

+

-

Chlorofil

u części

u części

-

+

-

Chloroplasty

-

u części

-

+

-

Mitochondria

-

u części

+

+

+

Ciało

Jednokomórkowe

+

+

+

+

-

Wielokomórkowe (lecz nie tkankowe)

+

+

+

+

+

Tkankowe

-

-

-

+

+

Rośliny, czyli organizmy zdolne do fotosyntezy należą do trzech królestw:

  • Bakterii,
  • Protistów,
  • Roślin zielonych.

Może dziwić nazwa: rośliny zielone, gdyż wszystkie organizmy fotosyntezujące muszą posiadać chlorofil. Jednak barwnik ten w pozostałych dwóch królestwach jest zamaskowany innym. Dlatego mają one barwę sinozieloną, czerwoną, brunatną lub złocistą.