Rybosomy są jednymi z organelli komórkowych. Ich rola jest niezwykle istotna, ponieważ odpowiadają za syntezę białek w procesie translacji. Rybosom zawsze składa się dwóch podjednostek - mniejszej i większej. Różni się od jednak u organizmów prokariotycznych i organizmów eukariotycznych. U eukariotów jest to tzw. rybosom 80S (S jest jednostka określającą stałą sedymentacji, czyli samorzutne opadanie cząstek w cieczy pod wpływem siły ciężkości). Mają one kształt prawie kulisty. Zbudowane są one z kwasu nukleinowego (RNA) oraz białek. Występują ona bardzo licznie, luźno w cytoplazmie.

Rybosomy odpowiadają za syntezę białek w komórce. To właśnie na nich odbywa się ten proces. Odpowiadają one za przytrzymanie mRNA (informacyjne RNA) oraz są miejscem przyłączania kolejnych aminokwasów (jednostek budujących białko), zgodnie z informacją zapisaną na mRNA.