Genom - jest to całość informacji genetycznej w postaci nici DNA umieszczonej w komórce.

O wielkości genomu decyduje ilość nukleotydów budujących łańcuchy wszystkich cząsteczek DNA komórce. Materiał genetyczny jest upakowany w chromosomy, czyli silnie poskręcane nici DNA ze specyficznymi białkami histonowymi. Materiał genetyczny danego organizmu żywego jest zapisem wszystkich białek niezbędnych do życia tego organizmu. Białka te zapisane są w postaci kodu genetycznego na nici DNA.

Genom może występować w postaci pojedynczej ( czyli haploidalnej ) oraz zwielokrotnionej ( np. diploidalnej ). Genom haploidalny posiadają komórki prokariotyczne oraz niektóre komórki eukariotyczne. Przeważająca większość eukariontów posiada genom diploidalny.

Wirusy ze względu na prostą budowę i braku zdolności funkcjonowania jako samodzielne organizmy posiadają genom niewielki , zbudowany z DNA lub pojedynczej nici RNA. Genom ich nie koduje białek uczestniczących w ważnych procesach życiowych ,w związku z czym wirusy muszą włączać się w metabolizm komórki - gospodarza.

Bakterie ze względu na bardziej skomplikowaną budowę i możliwość przeprowadzania własnych procesów metabolicznych posiadają większy genom, który koduje wszystkie niezbędne białka potrzebne do prawidłowego funkcjonowania komórki bakteryjnej.

Organizmy eukariotyczne charakteryzują się złożonością budowy i procesów życiowych zachodzących w ich organizmie . W związku z tym genom ich jest największy i zorganizowany w struktury określane jako chromosomy. Liczba chromosomów i ich kształt są indywidualne gatunkowo. Liczba chromosomów w komórce danego organizmu to kariotyp.