Kręgosłup, konstrukcyjna kolumna główna ludzkiego szkieletu, składa się z 24 kręgów: 7 szyjnych kręgów, 5 lędźwiowych, 12 piersiowych, krzyżowej kości (5 kręgów krzyżowych ze sobą zrośniętych) oraz 4 kręgów ogonowych szczątkowych. Te Kręgi łączą się trzonami przy pomocy międzykręgowych krążków. Stawowe wyrostki kręgów są stawowo połączone. Wszystkie kręgi ponadto są połączone więzadłami.

W szyjnym odcinku kręgosłup jest zwrócony wypukłością do przodu (szyjna lordoza), w piersiowym odcinku wypukłość jest zwrócona do tyłu (piersiowa kyfoza), w lędźwiowej części ponownie wypukłość jest zwrócona ku przodowi (lordoza). W kręgosłupie występuje kręgowy kanał, który łączy się z jamą czaszki. Przez międzykręgowe otwory światło kręgowego kanału jest połączone z pozostałą częścią ciała. W obrębie kanału kręgowego znajduje się kręgowy rdzeń.

Funkcje pełnione przez kręgosłup:

  • funkcja podporowa dla miednicznej i barkowej obręczy oraz czaszki,
  • miejsce przyczepu dla mięśni szyi, głowy, kończyn i tułowia,
  • ochrona kręgowego rdzenia.

Do schorzeń kręgosłupa najczęściej występujących należą:

  • skrzywienia - kifoza, lordoza, skolioza, garb, kifoskolioza.
  • zapalenie zesztywniające stawów kręgosłupa mające reumatyczne podłoże (reumatyczne choroby).
  • złamania na skutek urazu.
  • dyskopatia (to wypadnięcie miażdżystego jądra międzykręgowej tarczy) oraz kręgozmyk.