AKACJA (ACACIA)

Obejmuje ten rodzaj około 500-800 gatunków krzewów i drzew należących do rodziny mimozowatych, które występują na tropikalnych oraz subtropikalnych obszarach całej ziemi.

BEZ DZIKI (SAMBUCUS)

Rośliny zielone lub krzew należące do rodziny przewiertniowatych, on obejmuje około 20 gatunków roślin zielonych i krzewów, które występują niemal na całym ziemskim globie; w Polsce występują 3 gatunki.

BRZOZA (BETULA)

Rodzaj należący do rodziny brzozowatych, w przybliżeniu 40 gatunków krzewów, które występują w Ameryce Północnej, Europie czy Azji (głównie w strefie umiarkowanej i zimnej).

CIS (TAXUS)

Rodzaj ten obejmuje 8 gatunków drzew zimozielonych albo szpilkowatych krzewów należących do rodziny cisowatych, obecnych w Afryce, Azji, Europie i Północnej Ameryce.

CZEREŚNIA (CERASUS AVIUM

To drzewo należące do rodziny różowatych, jest pokrewne wiśni, rosnące dziko w liściastych lasach na niżu oraz w piętrze pogórza. Posiada jadalne owoce.

DĄB (QUERCUS)

Rodzaj należący do rodziny bukowatych, ma około 600 gatunków krzewów i drzew, które głównie występują na umiarkowanych obszarach Północnej półkuli. Osiąga wysokość równą 40 m.; wykształca typowe dla niego owoce - tzw. żołędzie.

GRUSZA (PYRUS)

Rodzaj należący do rodziny różowatych, można wyróżnić kilkadziesiąt jego gatunków krzewów i drzew, które pochodzą z północnej Afryki i Eurazji.

JABŁOŃ (MALUS)

Rodzaj należący do rodziny różowatych, w przybliżeniu 30 gatunków krzewów i drzew dziko występujących w Azji, Ameryce Północnej i Europie. Jest jedną z najstarszych używanych a także uprawianych roślin.

JARZĘBINA (SORBUS AUCUPARIA)

Krzew lub drzewo należące do rodzaju jarząb, obecne w Azji Mniejszej, zachodniej Syberii, Europie. W Polsce jest pospolitą rośliną w zaroślach, lasach, sadzona często w parkach.

KASZTANOWIEC (AESCULUS)

Rodzaj należący do rodziny kasztanowcowatych, obejmuje około 25 gatunków krzewów i drzew, które pochodzą z umiarkowanej strefy północnej półkuli. W Polsce uprawiany często jako publiczne i parkowe drzewo. Pochodzi z Bałkanów.

KLON (ACER)

Rodzaj należący do rodziny klonowatych, obejmuje w przybliżeniu 150 gatunków krzewów i drzew z terenu umiarkowanego klimatu północnej półkuli.

LIPA (TILIA)

Rodzaj należący do rodziny lipowa, to około 45 gatunków drzew, które występują w umiarkowanej strefie północnej półkuli. W Polsce występują 2 gatunki dziko rosnące.

ORZECH WŁOSKI (JUGLANS REGIA)

Drzewo należący do rodziny orzechowatych. Rośnie w ciepłej strefie umiarkowanego klimatu, na południu Europy, w Iranie, Turcji, Grecji, po Chiny oraz Japonię. Sprowadzony do Polski z terenów bałkańskich; jest uprawiany powszechnie jako owocowe drzewo.

TOPOLA (POPULUS)

Rodzaj należący do rodziny wierzbowatych, obejmuje około 40 gatunków drzew okazałych. Występują w umiarkowanej strefie północnej półkuli; zrzuca liście na okres zimy.

WIERZBA (SALIX)

Rodzaj należący do rodziny wierzbowatych, to w przybliżeniu 350 gatunków, które głównie występują w umiarkowanej strefie północnej półkuli. W Polsce występuje 25 gatunków krzewów lub drzew, rosnących często na podmokłych terenach, wzdłuż potoków i rzek.