Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1) Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.2) Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.4) Czcij ojca swego i matkę swoją.5) Nie zabijaj.6) Nie cudzołóż.7) Nie kradnij.8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.9) Nie pożądaj żony bliźniego swego.10) Ani żadnej rzeczy, która jego jest.