Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 4x2 + 6y + 2x2 - 6y + 1 otrzymamy:   A. 6x2 +12y +1   B. 6x2 - 12y +1   C. 6x2 + 1   D. 4x2 +1

 

4x2+6y+2x2-6y+1= 6x2+1

 

Pozdrowionka!