Kolejność wykonywania działań składa się z mnożenia dzielenia, potęgowania, dodawania,odejmowania oraz nawiasy normalne i kwadratowe

1. Najpierw są działania w nawiasach np. (2+2)+3x3. Najpierw robimy w nawiasie 2+2=4. 4+3x3= 4+9= 13

2.Potem jest potęgowanie 

3.mnożenie dzielenie np 2x2+2+2 najpierw mnożenie czyli 4 a potem dodawanie czyli 4 4+4=8

4.ostatnie jest dodawanie 2+2+2+2+3 dodajemy po kolei lub dajemy wynik od razu =11