Obwód podstawy pewnego graniastosłupa prostego jest równy 60 cm, jego wysokość wynosi 12 cm, a pole powierzchni całkowitej jest równe 790 cm2 . Pole podstawy tej bryły jest równe w cm2: 35, 45, 55, 65.

 

 

Obliczmy pole powierzchni bocznej:

Pb=60*12

Pb=720

 

Obliczymy pole podstawy ze wzoru na pole powierzchni całkowitej:

Pc=2Pp+Pb

2Pp+720=790

2Pp=790-720

2Pp=70

Pp=35

 

Pole podstawy tej bryły jest równe 35cm2

 

Pozdrowionka!