Najpierw trzeba wciągnąć całości z liczb mieszanych np.2 5/7:1 2/3 = 19/7: 5/3 .

Później w drugim ułamku zamieniamy miejscami licznik oraz mianownik a znak dzielenia zamieniamy na znak mnożenia. Nazywamy to dzielenie przez odwrotność. np.19/7*3/5.

Jeśli się da w tym miejscu możemy skrócie na krzyż czyli mianownik pierwszego ułamka z licznikiem drugiego ułamki u odwrotnie.

I na sam koniec wystarczy przemnożyć licznik przez licznik i mianownik przez mianownik.      np. 19/7*3/5=57/35

Na koniec jeśli się da wyciągamy całości u skracamy pozostały ułamek.