Past Continous - czas przeszły prosty

twierdzenia: osoba+was/were+czasownik+końcówka ing

pytania: was/were+osoba+czasownik+końcówka ing

przeczenia: osoba+wasn't/weren't+czasownik+końcówka ing

Użycie: czynności prezszłe zakończone

Słówka charakterystyczne: while