W hiszpańskim używa się tylko 12 godzinnego formatu zegara (wyjątkiem są sytuacje oficjalne, najczęściej związane z rozkładem jazdy, lotów na stacjach kolejowych czy lotniskach). Zazwyczaj, jeśli chcemy zaznaczyć, o jakiej porze dnia mówimy, używamy zwrotów:

 

de la mañana - rano (w Hiszpanii przed obiadem a w Hispanoameryce od 5:00 do 12:00)

de la tarde - po południu (w Hiszpanii po obiedzie a w Hispanoameryce od 12:00 do 21:00)

de la noche - wieczorem, w nocy po 21:00 lub jak zrobi się całkowicie ciemno

Nie mówi się „godzina dwudziesta druga”, tylko „dziesiąta wieczorem”.

 

Mówiąc o wszystkich godzinach oprócz godziny pierwszej mówimy: SON las + od jeden do dwanaście, jednak gdy mówimy o godzinie pierwszej/trzynastej mówimy: ES LA UNA.