W Starożytnej Grecji ludzie wyznawali religię polegającą na wiarę w wielu bogów - wielobóstwo, czyli politeizm.

Siedzibą najważniejszych bogów greckich był szczyt góry w środkowej Grecji - Olimp.

Greckie słowo ,,mythos'' oznacza słowo, mowę, a także opowieść, historie.

Dlatego mity to opowiadania o bogach i bohaterach. Przekazywano je ustnie z pokolenia na pokolenie. Ludzie próbowali wytłumaczyć sobie w mitach wyobrażenia dotyczące świata i praw żądzących w przyrodzie.

Mity pokazują także uniwersalne, czyli zawsze aktualne wzory zachowań.