dawni rzemieśnicy otrzymiwaliżelazo z rudy żelaza występującej płytko pod ziemią.

metal ten wytapiali w piecach nazywanym dymarkami.