1. Napisz do zeszytu następującą notatkę pod tematem Rolnictwo Danii i Węgier 1) Dania leży na północy Europy, a jej stolicą jest Kopenhaga. 2) Węgry leżą w środkowej części Europy, a ich stolicą jest Budapeszt. 3) Warunki rozwoju rolnictwa: a) przyrodnicze, np. klimat, gleby, b) pozaprzyrodnicze, np. mechanizacja rolnictwa, polityka rolna państwa, stosowanie nowoczesnych metod upraw. 4) Uprawy w Danii: pszenica, jęczmień, żyto, burak cukrowy, ziemniak. 5) Hodowla w Danii: bydło, trzoda chlewna. 6) Uprawy na Węgrzech: pszenica, kukurydza, burak cukrowy, słonecznik, papryka, pomidor. 7) Hodowla na Węgrzech: bydło, trzoda chlewna. 2. Wykonaj zadania 1) Posegreguj podane warunki rolnictwa na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Dopasuj je do państw: Dania, Węgry. a)Dostęp do wydajnych odmian roślin i nowoczesnych środków ich ochrony. b)Położenie w klimacie umiarkowanym ciepłym kontynentalnym. c)Przewaga bardzo dużych gospodarstw rolnych. d)Przewaga czarnoziemów i gleb brunatnych. e)Położenie w klimacie umiarkowanym ciepłym morskim. f)Rolnictwo wymagające ciągłego unowocześniania i wsparcia finansowego. g)Przewaga gleb bielicowych i płowych. h)Przewaga małych i średnich gospodarstw rolnych. 2) Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz Prawda lub Fałsz przy każdym zdaniu. a)Większość obszaru Węgier jest przeznaczona pod uprawy słonecznika. b)Uprawy winorośli znajdują się tylko na wschód od Dunaju. c)Wokół stolicy Węgier przeważają uprawy warzyw i owoców. d)Przy wschodniej granicy Węgier znajdują się duże obszary upraw zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. e)Na Węgrzech łąki i pastwiska zajmują niewielkie obszary.

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Geografia fizyczna (Geografia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.