Mechanizm usuwania brudu: Brud usuwamy mydłem, czyli solami wyższych kwasów tłuszczowych. Np. stearynian sodu: C₁₇H₃₅COONa

Cząsteczka mydła ma część hydrofilową -COONa oraz część hydrofobową -C₁₇H₃₅

Część hydrofobowa (nie lubiąca wody) przyczepia się do brudu, a część hydrofilowa (lubiąca wodę) zwraca się w stronę wody, czyli nie dotyka brudu.

Materiały zwilżalne-hydrofilowe- są to takie materiały w które woda wnika do środka (w pory tkaniny) np. ubrania, drewno.  

Materiały niezwilżalne-hydrofobowe-  są to takie materiały w które woda nie wnika w pory, a rozlewa się po powierzchni np. szkło.

Emulgator – związek chemiczny (lub mieszanina), który umożliwia powstanie emulsji oraz zapewnia jej trwałość

Reakcja zobojętniania wyższych kwasów karboksylowych: wyższy kwas karboksylowy + zasada  -> mydło + woda np.  C₁₇H₃₅COOH + KOH -> C₁₇H₃₅COOK + H₂O

Zmydlanie tłuszczu (hydroliza estrów): np. C₃H₅(C₁₇H₃₅COO)₃ + 3 NaOH -> 3 C₁₇H₃₅COONa + C₃H₅(OH)₃ tristearynian glicerolu (tłuszcz)+ wodorotlenek sodu -> stearynian sodu + glicerol 

Mydła – sole metali i wyższych kwasów tłuszczowych o 12–20 atomach węgla (np. palmitynowy, stearynowy, oleinowy). Rodzaje mydeł : -mydła twarde,czyli mydła sodowe -mydła miękkie - mydła potasowe,które są substancjami mazistymi -mydła toaletowe - produkowane z lepszych surowców z dodatkiem barwników i środków zapachowych -mydła lecznicze

woda twarda to woda,w której występuje znaczna ilość soli wapnia,magnezu i żelaza - utrudniająca tworzenie się piany mydlanej.

kamien kotłowy- nierozpuszczalny w wodzie osad CaCO3 i MgCO3

O/W- olej w wodzie, kosmetyki o dzialaniu nawilzajacym

W/O- woda w oleju, kosmetyki o dzialaniu natluszczajacym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mydło sodowe zawierające jony Na+

Właściwości fizyczne: twarde, białe.

Zastosowanie: produkcja mydeł toaletowych w kostkach.

Mydło potasowe zawierające jony K+

Właściwości fizyczne: szare, maziste.

Zastosowanie: produkcja płynów do prania, preparatów do mycia skóry skłonnej do podrażnień, mydeł w płynie o właściwościach antybakteryjnych. 

Mydło litowe zawierające jony Li+

Zastosowanie: Składniki zagęszczające smary łożyskowe

Mydła magnezowe zawierające jony Mg2+: Zastosowanie: produkcja szamponów, płynów do kąpieli, i mydła w płynie.

Mydło wapniowe (Ca2+) – nierozpuszczalne w wodzie, tworzą się najczęściej podczas reakcji mydła np. potasowego z chlorkiem wapnia (zawartego w wodzie twardej) na skutek reakcji wytrąca się mydło wapniowe, nierozpuszczalne w wodzie, w postaci tzw. "kłaczków".

Mydła glinowe(Al3+): Zastosowanie: impregnacja tkanin bawełnianych (brezet), z których szyje się nieprzemakalną odzież,namioty, plecaki,  itd.