Wodorotlenki - są to zasady, które po rozpuszczeniu w wodzie tworzą jony wodorotlenowe, a z kwasami tworzą sole.