List oficjalny

List oficjalny — definicja 

List jest bardzo starą formą wypowiedzi pisemnej, której przykłady możemy odnaleźć w starożytnych zbiorach z lat 2400 – 2200 p.n.e. Warto pamiętać, że w związku z rozwojem retoryki (sztuki mówienia) w Grecji i Rzymie w czasach antycznych kwitła sztuka pisania listów, jako ważna gałąź piśmiennictwa, zwana epistolografią. Listy pisali znani twórcy i myśliciele (m.in. Platon, Seneka, Cyceron czy Isokrates).  

Pisanie listów uprawiano także w kolejnych wiekach, aż pojawienie się czasopism spowodowało istną rewolucję w tej dziedzinie i wpłynęło na powstanie nowych gatunków literackich na bazie dawnej epistolografii. Tak oto powstały dobrze nam znane współcześnie artykuły, eseje i recenzje (choć w niektórych gazetach pozostała jeszcze rubryka „listy do redakcji”). 

Oczywiście obecnie pisanie listów to nie tylko część literatury, ale przede wszystkim pisma użytkowe. W takim znaczeniu funkcjonuje także pojęcie listu oficjalnego. Listy kierowane są do konkretnego adresata i mogą mieć charakter prywatny, oficjalny, ale także otwarty – kierowany do szerszego grona osób. Nowoczesną i najczęściej używaną w dzisiejszych czasach formą listu jest e-mail.   

List oficjalny to forma, której używamy w korespondencji służbowej czy urzędowej. Taką formułę będą miały m.in. wnioski, podania, listy motywacyjne, odwołania czy prośby. Ich charakter daleki jest od luźnego stylu listów prywatnych.

Pisząc list oficjalny, należy pamiętać o sztywnych zasadach schematu takiej korespondencji oraz posługiwać się językiem formalnym. W liście oficjalnym należy także używać form i zwrotów grzecznościowych, pisać zwięźle i na temat, bez zbędnych ozdobników i rozbudowanych opisów (chyba że sytuacja tego właśnie wymaga). W liście formalnym zwracamy się do adresata z należytym szacunkiem. 

Warto zauważyć, że formę listu oficjalnego niekiedy przybierają także e-maile, jednakże wówczas najczęściej właściwa treść wysyłana jest jako załącznik i nadal ma należytą strukturę.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.