Liczba zakażeń wirusem COVID-19 ciągle wzrasta, coraz liczniejsze są też przypadki zarażenia nowym wariantem Omikron. 27 stycznia na miesiąc została wprowadzona nauka zdalna w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Styczeń i luty to okres studniówkowy, wielu maturzystów obawia się więc, że z powodu sytuacji epidemicznej bale maturalne mogą zostać odwołane, szczególnie że tak stało się już w ubiegłym roku. 

Studniówka 2022 - wytyczne

21 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny opublikowały wytyczne dotyczące studniówek. Wynika z nich, że decyzja o tym, czy studniówka się odbędzie, zależy od decyzji dyrektora szkoły oraz od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Zatem w niektórych placówkach mogą być one zorganizowane, a w innych nie.  

Wśród obowiązków i zaleceń zapisanych w wytycznych znalazły się: 

 • Dostosowanie się do aktualnych, obowiązujących w kraju epidemicznych zasad bezpieczeństwa. 
 • Dostosowanie się do obowiązujących od 1 września 2021 r. wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
 • Dostosowanie się do wytycznych dla podmiotów gastronomicznych i dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) oraz spotkań okolicznościowych. 
 • W imprezie nie mogą też uczestniczyć osoby z objawami choroby zakaźnej. 
 • Obowiązkowa cogodzinna dezynfekcja powierzchni (tj.: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalet, podłóg, blatów). 
 • Obowiązkowe cogodzinne wietrzenie pomieszczeń, a w przypadku sal, w których się tańczy, jeszcze częstsze. 
 • Obowiązkowe stworzenie listy uczestników imprezy, która w razie potrzeby będzie mogła zostać przekazana GIS.  
 • Od organizatorów imprezy zależy, czy na studniówkach będą mogły pojawić się osoby towarzyszące.  
 • Uczestnicy, którzy nie okażą paszportów covidowych, mają się liczyć do aktualnie obowiązującego limitu osób.  
 • Zaleca się, by przy stolikach siedzieli uczniowie z tej samej klasy. 
 • Studniówka nie może być zorganizowana w budynku szkoły w przypadku przejścia na naukę zdalną albo hybrydową wprowadzoną powszechnie lub z powodu zakażeń wśród społeczności szkolnej. 

Przeczytaj również: Jak się ubrać na studniówkę 2022?

W jakich szkołach studniówki 2022 się odbędą? 

Z wytycznych MEiN, MZ i GIS wynika, że w tych placówkach, w których zaplanowane zostały studniówki w budynku szkoły, imprezy nie będą mogły się odbyć ze względu na przejście uczniów szkół ponadpodstawowych na edukację zdalną. W lepszej sytuacji znalazły się szkoły, które zaplanowały bale maturalne w lokalach, ponieważ jeśli do czasu imprezy decyzje rządu się nie zmienią, takie studniówki będą mogły się odbyć. Oczywiście przy zachowaniu wytycznych i aktualnego limitu uczestników, którzy mogą brać udział w zgromadzeniu. W tym momencie jest to 100 osób (do limitu nie liczą się osoby, które okażą paszport covidowy). 

Z powodu wciąż niepewnej już od kilku miesięcy sytuacji epidemicznej, wiele szkół, jeszcze przed przejściem na nauczanie zdalne, zdecydowało się na odwołanie studniówek albo przeniesienie ich na marzec lub kwiecień. Niektóre bale maturalne mają natomiast odbyć się już po maturze – w czerwcu. 

Przeczytaj również:

Studniówka 2022. Czy impreza się odbędzie i ile może kosztować?

Już za 100 dni matura. O tym powinien pamiętać każdy maturzysta