Spis treści:

Terminarz matury 2023

Stara i nowa matura odbywają się w tych samych terminach, czyli od 4 do 23 maja. Kolejne egzaminy będą miały miejsce w następujących dniach:

  • 22 maja (poniedziałek) g. 9.00 – informatyka (pr), g. 14.00 – język hiszpański (pr, dj);
  • 23 maja (wtorek) egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych: g. 9.00 – matematyka (pp), g. 10.35 – geografia (pr), 12.10 – chemia (pr), 13.45 – fizyka (pr), g. 15.20 – biologia (pr), g. 16.55 – historia (pr).

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbywają się egzaminy ustne z przedmiotów: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski i język kaszubski. Dokładne terminy dla poszczególnych zdających ustalają konkretne szkoły.      

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny.

Formuły egzaminu maturalnego 2023

W 2023 roku absolwenci szkół średnich zdają maturę w dwóch różnych formułach, z powodu reformy edukacji, która miała miejsce w 2017 roku.     

Osoby, które uczyły się w gimnazjach oraz w roku szkolnym 2022/2023 ukończyły technikum lub szkołę branżową II stopnia, zdają egzamin w Formule 2015. Do tzw. starej matury przystąpią także wcześniejsze roczniki absolwentów, chcących podejść do egzaminu po raz pierwszy lub poprawić jego wynik.

Egzamin w nowej Formule 2023 zdają licealiści z pierwszego rocznika, który chodził do ośmioklasowej szkoły podstawowej i w roku szkolnym 2022/2023 ukończy czteroletnie liceum. W następnych latach ten typ egzaminu będą zdawali również uczniowie pięcioletnich techników i szkół branżowych II stopnia, którzy chodzili do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Przeczytaj również: Matura 2023 – najnowsze informacje z CKE. Wiemy, jakie rozszerzenia najchętniej wybierają maturzyści

Matura z historii sztuki w 2023 roku – jak wygląda?

Matura z historii sztuki na poziomie rozszerzonym w obu formułach trwa 180 minut i składa się z ok. 15 zadań. Za poprawne rozwiązanie arkusza można zdobyć maksymalnie 60 pkt.

Egzamin z tego przedmiotu zawiera zadania zamknięte, otwarte krótkiej i długiej odpowiedzi, wyboru prawda/fałsz i polegające na uzupełnianiu luk. Wiele zadań dotyczy rozpoznawania zamieszczonych w arkuszu dzieł, ich autorów oraz stylów, w jakich zostały one wykonane. W ostatnim zadaniu zdający mają na podstawie dołączonych do arkusza materiałów napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów do wyboru.

Matura 2023 z historii sztuki na poziomie rozszerzonym – arkusze CKE

Arkusze CKE z matury 2023 z historii sztuki na poziomie rozszerzonym znajdziecie tutaj:

Arkusz maturalny z historii sztuki na poziomie rozszerzonym w Formule 2015   

Arkusz maturalny z historii sztuki na poziomie rozszerzonym w Formule 2023

 

RAPORT MATURA 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2023

Matura 2023 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce