Matura 2022 – harmonogram

10 maja, o godzinie 14 maturzyści rozpoczęli pisanie egzaminów z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

W kolejnych dniach będą miały miejsce następujące egzaminy:

  • 11 maja: g. 9.00 - matematyka (pr); g. 14.00 - język hiszpański (pr, dj)
  • 12 maja: g. 9.00 - biologia (pr); g. 14.00 - język rosyjski (pr, dj)
  • 13 maja: g. 9.00 - WOS (pr); g. 14.00 - język niemiecki (pr, dj)
  • 16 maja: g. 9.00 - chemia (pr); g. 14.00 - język włoski (pr, dj)
  • 17 maja: g. 9.00 - historia (pr); g. 14.00 - języki mniejszości narodowych (pp)
  • 18 maja: g. 9.00 - geografia (pr); g. 14.00 - języki mniejszości narodowych (pr)
  • 19 maja: g. 9.00 - fizyka (pr); g. 14.00 - historia sztuki (pr)
  • 20 maja: g. 9.00 - informatyka (pr); g. 14.00 - j. łemkowski, kaszubski (pr)
  • 23 maja: egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych g. 9.00 - matematyka (pp); 10.35 - historia (pr); 12.10 - geografia (pr); 13.45 - biologia (pr); 15.20 - chemia (pr); 16.55 - fizyka (pr)

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Egzaminy ustne dla osób, które muszą je zdawać ze względu na chęć udziału w rekrutacjach na studia zagraniczne, będą odbywać się w dniach 18-20 maja (z przedmiotów: j. polski, j. mniejszości narodowych, j. obce nowożytne, j. łemkowski, j. kaszubski). Ich dokładne dni i godziny ustalają w każdej szkole przewodniczący zespołów egzaminacyjnych.

Przeczytaj również: Matura 2022 - język polski (rozszerzenie). Arkusz i odpowiedzi

Matura 2022 z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym – jak wygląda?

Matura z francuskiego na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut, a za poprawne wykonanie wszystkich zadań można zdobyć maksymalnie 50 pkt. Arkusz podzielony jest na 4 części, które sprawdzają poszczególnie umiejętności: rozumienie tekstu słyszanego, czytanego, znajomość środków językowych i pisanie dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadania matury rozszerzonej z języka francuskiego plasują się na poziomie biegłości językowej B1+/B2.

Matura z francuskiego na poziomie dwujęzycznym trwa 180 minut, a za poprawne wykonanie wszystkich zadań można zdobyć maksymalnie 60 pkt. Egzamin ma podobną strukturę do matury z języka na poziomie rozszerzonym, jednak w przypadku arkusza dwujęzycznego także polecenia zadań są zapisane w języku francuskim, a poziom, na którym sprawdzana jest znajomość języka to B2+/C1.

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy na maturze zabrakło punktów, czyli jak się odwołać od wyników egzaminu krok po kroku

Matura 2022 z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym – arkusze

Arkusz maturalny 2022 z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym znajdziecie tutaj:

Matura 2022 z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym — arkusz

Matura 2022 z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym — transkrypcja nagrań

Matura 2022 z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym — arkusz

Matura 2022 z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym — transkrypcja nagrań

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce