Matura 2022 – harmonogram

20 maja, o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli pisanie egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. O 14 odbędzie się matura z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym.

23 maja będą miały miejsce egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych: g. 9.00 - matematyka (pp); 10.35 - historia (pr); 12.10 - geografia (pr); 13.45 - biologia (pr); 15.20 - chemia (pr); 16.55 - fizyka (pr)

*pr – poziom rozszerzony

Egzaminy ustne dla osób, które muszą je zdawać ze względu na chęć udziału w rekrutacjach na studia zagraniczne, będą odbywać się w dniach 18-20 maja (z przedmiotów: j. polski, j. mniejszości narodowych, j. obce nowożytne, j. łemkowski, j. kaszubski). Ich dokładne dni i godziny ustalają w każdej szkole przewodniczący zespołów egzaminacyjnych.

Przeczytaj również: Matura 2022 - język polski. Tematy, arkusze, odpowiedzi

Matura 2022 z informatyki na poziomie rozszerzonym – jak wygląda?

Matura z informatyki na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch arkuszy. Za pierwszy można zdobyć maksymalnie 15 punktów i składa się z 3 zadań, które trzeba wykonać w ciągu 60 minut. Za drugi można uzyskać 35 pkt i składa się z 6 zadań, na które ma się 150 minut.

Zdający musi wybrać system operacyjny, program użytkowy oraz środowisko programistyczne, w którym będzie pracował. Część zadań wykonuje się przy użyciu komputera, a część jedynie pisemnie.

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy na maturze zabrakło punktów, czyli jak się odwołać od wyników egzaminu krok po kroku

Matura 2022 z informatyki na poziomie rozszerzonym – arkusz

Arkusz maturalny 2022 z inforamatyki na poziomie rozszerzonym znajdziecie tutaj:

Matura 2022 z informatyki na poziomie rozszerzonym — arkusz cz. I

Matura 2022 z informatyki na poziomie rozszerzonym — arkusz cz. II

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce