Historia Komisji Edukacji Narodowej  

Dzień Nauczyciela ma upamiętniać rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została ustanowiona na wniosek króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku. KEN była wówczas pierwszą w Europie władzą oświatową, która miała charakter współczesnego ministerstwa. Wcześniej edukacją szkolną w Rzeczypospolitej zajmowali się jezuici, którzy uczyli przede wszystkim po łacinie i skupiali się na głównie teologii, a inne przedmioty były dla nich drugorzędne. Natomiast po rozwiązaniu zakonu przez papieża Klemensa XIV polskiej edukacji groził upadek i właśnie to stało się siłą napędową do stworzenia centralnego organu władzy oświatowej. 

Ustanowienie święta 

W Polsce święto oświaty zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, a jego początki mają źródło w 1957 roku, bo właśnie wtedy na Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie, uznano 20 listopada za Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela. Dopiero ustawa o nazwie Karta praw i obowiązków nauczyciela z dnia 27 kwietnia 1972 roku ustanowiła Dzień Nauczyciela, który miał być świętowany 14 października. Od tego momentu jest to święto wszystkich pracowników oświaty, które obchodzi się w związanych edukacją instytucjach. Zasłużonym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym wręczane są wówczas medale, nagrody i odznaczenia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Joanna Cwynar