Pierścienice (Annelida) są głównie zwierzętami wodnymi, choć istnieją również gatunki lądowe. Żyją między innymi w wodach słonych - morzach, oceanach. Zasiedlają one różne ich poziomy. Najczęściej jednak można je spotkać przy dnie lub zagrzebane w mule. Wiele gatunków pływa również w toni wodnej. Znane są także pierścienice żyjące w wodach słodkich.

Ciało pierścienic jest podzielone na charakterystyczne segmenty, mające postać identycznych pierścieni. Jedynie segmenty wchodzące w skład siodełka różnią się od pozostałych. Siodełko pełni ważną funkcję przy rozrodzie pierścienic. Wytwarza ono specjalny śluz - jest on budulcem dla kokonów. W kokonach składane są jaja. Ciało pierścienic nie ma wyodrębnionej głowy - jednakże jest tu część, którą określamy mianem głowowej. Zwężenie na jej końcu umożliwia kopanie tuneli w glebie.

Do gatunków żyjących na lądzie należy m.in. dżdżownica ziemna. Jej przodkowie byli zwierzętami wodnymi, jednakże przystosowały się do innego środowiska życia - jakim jest gleba.

Dżdżownice należą do bardzo pożytecznych zwierząt. Drążąc tunele dżdżownice połykają ziemię, która przechodząc przez ich układ pokarmowy, jest spulchniana. Jednak pierścienice te nie przerabiają związków organicznych na sole mineralne - potrafią to natomiast wazonkowce, a także rureczniki (w wodzie), z którymi są spokrewnione pierścienice.