Reinkarnacja, ogólnie rzecz biorąc, jest jedną z teorii zajmujących się życiem po śmierci.

Według tej teorii, po śmierci następują kolejno po sobie ziemskie wcielenia, dzięki czemu wspinamy się lub schodzimy po drabinie, która prowadzi nas do dobra (niematerialnej, bezosobowej Jedni), jak najdalej od zła (materii).

Ciało jest tylko kolejnym więzieniem dla niezależnej duszy, która po śmierci przechodzi do następnego wcielenia. Jeśli popełniamy błędy, to w następnym wcieleniu możemy spaść niżej.

Niektóre z doktryn zakładają, że człowiek może wcielić się w zwierzę, a zwierzę w człowieka. Rośliny nie mogą się reinkarnować, ponieważ nie mają świadomości.

Obecne życie było więc poprzedzone innymi. Ten cykl narodzin i śmierci nazywany jest sansarą, a nasze przyszłe wcielenie zależy od nagromadzonej karmy.

Na końcu tego koła ciągłych narodzin jest tzw. "nirwana", czyli unicestwienie. Jest to pewnego rodzaju stan totalnej obojętności i nieodczuwania, nieoddychania… Aby osiągnąć ten stan trzeba się za każdym razem oczyszczać. Polega to na wyzbywaniu się pragnień dóbr materialnych, władzy, uczuć… aby w końcu roztopić się we wszechświecie. Tam nie ma już miejsca na nasza osobę, dlatego trzeba się wyzbyć też własnej tożsamości.

Zwolennicy reinkarnacji sądzą również, że Bóg jest całym światem, istniejącym wraz z nami i niczym więcej. Jest to panteizm, czyli odrzucenie Boga osobowego i utożsamianie go z kosmosem

Ta teoria dotyka dwóch podstawowych pragnień człowieka. Po pierwsze: pragnienie oczyszczenia się ze zła i po drugie: pragnienie nieśmiertelności.

Nasuwa się pytanie, czy prawdziwe szczęście, którego pragniemy ma doprowadzić do rozpłynięcia się? Nie chcemy się zgodzić na to, by nagle przestać być i zatopić się w nicość.

Bóg w religii chrześcijan jest Miłością i nie wymaga od nas ciągle to nowych wcieleń w celu oczyszczenia. On zesłał na świat swojego Syna, który umierając za nas na krzyżu, uwalnia nas z mocy zła i otwiera dostęp do prawdziwego życia w Duchu Świętym. Bóg nam przebacza uczynione zło i nas oczyszcza. Oczyszcza nas bez względu na to czy zasługujemy na oczyszczenie, czy nie. On kocha nas za darmo, nic w zamian nie żądając. On tylko pragnie naszej miłości… Daje nam łaskę byśmy mogli być wolni. Zaprasza każdego człowieka do życia wiecznego, czyli do bycia z Nim w bezkresnym szczęściu. TO życie w Niebie trwa poza czasem i przestrzenią. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa przekraczamy bramy śmierci. Nie ma więc roztopienia we wszechświecie. Bóg daje życie doskonałe, pozostawiając nam naszą tożsamość. Jesteśmy zaproszeni do Jego stołu jak na ucztę. "On otrze z oczu każdą łzę, a śmierci już odtąd nie będzie."