Czaszka człowieka utworzona jest z dwóch głównych części: powierzchnia kostna czaszki, która obejmuje część ośrodkowego układu nerwowego czyli mózg - jest to czaszka mózgowa. Natomiast kości twarzy stanowią trzewioczaszkę (czaszka trzewna).

Czaszka mózgowa to część tylno-górna. Czaszka trzewna obejmuje powierzchnię przednio-dolną.

W czaszce mózgowej wyróżniamy:

 1. Sklepienie
 2. Podstawę
 3. Ściany: przednią, tylną i boczne

Przez otwory w ścianach czaszki przechodzą naczynia i nerwy. Kości czaszki łączą się ze sobą za pomocą szwów lub poprzez chrząstkozrost

Analizując kości czaszki wzdłuż sklepienia od przodu ku tyłowi a następnie przez podstawę ku przodowi

wyróżniamy:

 1. kość czołową
 2. kość sitową
 3. dwie kości ciemieniowe
 4. kość potyliczną
 5. dwie kości skroniowe
 6. kość klinową

Do kości czaszki trzewnej zaliczamy:

 1. kość łzową
 2. lemiesz
 3. małżowinę nosową dolną
 4. grupę kości twarzy czyli:
 • szczęka
 • kość nosowa
 • kość jarzmowa
 • kość podniebienna
 • żuchwa
 • kość gnykowa