Czym jest Liryka pośrednia 

Liryka pośrednia to jeden z typów liryki wyróżniany na podstawie sposobu wypowiedzi podmiotu lirycznego w wierszu. Liryka pośrednia to liryka, w której podmiot liryczny nie wypowiada się wprost, nie ujawnia bezpośrednio swojej obecności, ale w pewien sposób kryje się za światem przedstawionym w wierszu, za sytuacją liryczną lub refleksją pozbawioną określonego nadawcy. 

Liryka pośrednia charakteryzuje się brakiem lub ograniczeniem wypowiedzi w pierwszej osobie na rzecz trzecioosobowej relacji lub opisu. Obok liryki pośredniej występują dwa pozostałe typy: liryka bezpośrednia i liryka zwrotu do adresata.

Liryka pośrednia - rodzaje i przykłady

Ze względu na to za jakim typem wypowiedzi ukrywa się podmiot liryczny można wyróżnić dwa rodzaje liryki pośredniej:

- liryka pośrednia opisowa - czyli taka, w której zamiast pierwszoosobowej wypowiedzi występuje opis (najczęściej przyrody, krajobrazu, ale także przedmiotu, miejsca itp.); taka liryka pośrednia może być nazwana przedstawiającą, np. niektóre wiersze o Tatrach Kazimierza Przerwy-Tetmajera: "Pod Rysami", "Z Kasprowskiego Wierchu", "Limba", wiersz Leopolda Staffa "Wysokie drzewa"

- liryka pośrednia narracyjna (inaczej sytuacyjna) - w której podmiot liryczny relacjonuje jakąś sytuację, wydarzenie, a swój emocjonalny stosunek do tego, o czym opowiada, wyraża nie poprzez bezpośrednią opinię, ale poprzez odpowiedni sposób przedstawienia przywoływanej sceny. 

Liryka pośrednia sytuacyjna poza monologiem lirycznym wykorzystuje także elementy narracji, opowiadania lub dialogu, przez co może przypominać epikę lub dramat. Przykładem tego typu liryki jest wiersz Czesława Miłosza "Piosenka o końcu świata" lub "Colloquium niedzielne na ulicy" Juliana Tuwima.