Akcja "Faraona" rozgrywa się w starożytnym Egipcie. We wstępie następuje dokładny opis warunków naturalnych i życia ludności Egiptu.

 "Faraon" - streszczenie I tomu

"Faraon" rozpoczyna się, gdy Ramzes, 22-letni syn faraona Ramzesa XII zostaje wyznaczony na jego następcę. Przygotowuje się do manewrów wojskowych. Jeśli pokona w nich wojska generała Nitagera, zostanie mu powierzone dowództwo korpusu Menfi. Nad wykonaniem zadania przez syna faraona ma czuwać Herhor, arcykapłan świątyni Amona. 

Mają miejsce dwa incydenty. Na drodze maszerującej armii stają dwa skarabeusze, uważane za święte. Następca faraona nie zgadza się na ominięcie ich inną drogą. Wojska zatrzymują się przed kanałem kopanym od wielu lat przez chłopa w celu uzyskania obiecanej wolności. Herhor, bez wiedzy przyszłego faraona, rozkazuje go zasypać.

Młody Ramzes oddala się od swego oddziału i poznaje Żydówkę Sarę. Manewry kończą się zwycięstwem następcy faraona, który obiecuje wojownikom zapłatę, choć nie ma pieniędzy. Faraon pod wpływem Herhora nie mianuje jednak syna dowódcą. Ramzes wykupuje Sarę, która potem zostanie jego kochanką. 

Pragnie odszukać tajemniczego człowieka, który stanął w obronie Sary podczas zamieszek w jednym z jego folwarków. W tym celu odwiedza kolejne wsie, gdzie obserwuje trudne życie i ucisk chłopów, o które oskarża kapłanów, coraz bardziej ich nienawidzi.

Faraon Ramzes XII, wyjeżdżając, swoje obowiązki powierza Herhorowi. Znieważony tym młody Ramzes przenosi się do folwarku, do Sary. Po powrocie faraon uczynił Ramzesa dowódcą korpusu Menfi i namiestnikiem Dolnego Egiptu. Wyznaczył mu także misję ustalenia powodów zmniejszania się królewskiego majątku. To zadanie dzięki licznym podróżom pomogło mu poznać kraj i jego problemy. Następca faraona zapragnął uczynić go silniejszym i bogatszym, dobrym sposobem wydaje mu się wojna. Kapłani odradzają mu wojnę z Asyryjczykami.

Ramzesowi rodzi się syn, jednak przyszły faraon nie kocha już Sary. Jego nową kochanką zostaje Kama, fenicka kapłanka bogini Astoreth. Kiedy Ramzes dowiaduje się, że jego potomek otrzymał żydowskie imię Izaak, w gniewie degraduje Sarę do roli niewolnicy Kamy, potem odstępuje od tego rozkazu.

"Faraon" - streszczenie II tomu

Następca faraona zostaje naczelnym wodzem z powodu zagrożenia ze strony Libijczyków. Za namową Kamy zakochany w niej Grek Lykon (sobowtór Ramzesa) zabija synka Sary, o co zostaje posądzony Ramzes. Sara broni go, mówiąc, ze to ona jest winna. Po schwytaniu Kamy i Lykona, którzy uciekli razem, prawda wychodzi na jaw. Sara umiera.

Trwa wojna z Libijczykami. Doradcą następcy faraona zostaje kapłan Pentuer, który okazał się być tajemniczym wybawcą Sary, a potem jeszcze kilka razy dyskretnie pomagał Ramzesowi.

Faraon Ramzes XII umiera. Następuje 70 dni żałoby. Młody Ramzes po objęciu tronu faraona zamierza wprowadzić wiele reform, ale przekonuje się, że w skarbcu nie ma pieniędzy. Kolejny raz zapożycza się u Fenicjan. Pogłębia się konflikt między nowym faraonem a kapłanami, których Ramzes uważa za winnych złego stanu państwa. 

Za radą arcykapłana Seta faraon postanawia zdobyć środki trzymane w skarbcu kapłanów zwanym Labiryntem. W tym celu chce zwołać zgromadzenie wszystkich stanów społecznych. Jednocześnie kapłani z Herhorem na czele, zaczynają knuć intrygi przeciwko faraonowi. Wykorzystali jego sobowtóra, aby rozpuścić plotki o obłędzie Ramzesa. 

Zgromadzenie nie przyjęło jednogłośnie otwarcia Labiryntu. Faraon zdecydował, ze zdobędzie skarbiec siłą. W wyniku manipulacji Herhora przesuwa termin zajęcia Labiryntu, na dzień zaćmienia słońca, które wywołuje przerażenie ludu. Herhor stwarza wrażenie, że to on panuje nad słońcem, czym pogrąża autorytet faraona. Arcykapłan zostaje oskarżony o zdradę. Faraon zostaje ugodzony sztyletem przez Lykona, którego dusi. Rana faraona okazuje się śmiertelna.

Po śmierci faraona Ramzesa XIII władzę przejmuje Herhor, który żeni się z matką Ramzesa, Niktoris. W czasie swoich rządów nowy faraon zrealizował reformy, które planował Ramzes.