1. Panowanie króla Syzyfa na Koryncie.

a) piękne dzieło króla,

b) pałac na Akrokoryncie,

c) zapracowani ludzie.

2. Ucztowanie z Zeusem.

a) spożywanie nektaru i ambrozji,

b) plotkowanie Syzyfa,

c) tajemnica Zeusa i wyjawienie sekretu ludziom.

3. Wysłanie bożka śmierci przez Zeusa.

a) uwięzienie Tanatosa -bożka śmierci,

b) skarga Hadesa,

c) uwolnienie Tanatosa przez Aresa.

4. Śmierć Syzyfa.

a) zakaz pochowania,

b) błąkanie Syzyfa nad Styksem,

c) powrót na ziemię.

5. Zapomnienie i przypomnienie bogów.

a) ostrożne zachowywane się Syzyfa,

b) zaskoczenie króla,

c) zabranie duszy do podziemi.

6. Zadanie Syzyfa.

a) wtoczenie kamienia,

b) wyślizgnięcie się głazu,

c) praca bez końca.