Według mnie należało przeprowadzić akcję pod Arsenałem. Chciałabym poprzeć swoją tezę dwoma argumentami, które przychodzą mi na myśl.

      Pierwszym powodem było uratowanie przyjaciela i innych więźniów przewożonych przez gestapo. Gdyby nie ta akcja, Rudy i inni chłopcy zostaliby zabici przez wroga.

     Natomiast drugim argumentem przemawiającym za tym, że akcja pod Arsenałem była potrzebna, jest podniesione na duchu mieszkańców Warszawy. Fakt uratowania Rudego wyzwolić w Warszawiakach powód do dumy i zapał do walki z okupantem. Dzięki temu wróg został pokonany i przegnany.

      Wszystkie przytoczone powyżej argumentu potwierdzają powyżej tezę, że akcja pod Arsenałem była zwycięstwem.