Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że "Nie bogactwo jest przyjacielem, ale przyjaciel bogactwem."?

"Nie bogactwo jest przyjacielem, ale przyjaciel bogactwem"- słowa te dają nam wiele do myślenia. Według mnie zawarta jest w nich głęboka prawda. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że bogactwo nie jest nic warte bez przyjaciół, a oni w życiu są prawdziwym skarbem dla człowieka.

Uważam, że pieniądze częściowo mogą dać człowiekowi szczęście, ale trzeba pamiętać, że nie wszystko da się kupić. Marilyn Monroe powiedziała kiedyś: "Pieniądze szczęścia nie dają , dopiero zakupy". Choć jest to dość dowcipne podejście do sprawy, zawiera dużo prawdy. Same pieniądze nie dają nam szczęścia, ale mogą zrobić to rzeczy, które za nie kupimy. Bywa jednak, że nadmiar pieniędzy jest zgubny dla wielu ludzi. Uważają oni, że jeśli mają pieniądze, nic im więcej nie potrzeba. A przecież są rzeczy, których nie da się kupić za żadne pieniądze. Są nimi np.: miłość i przyjaźń. Żaden człowiek nie jest w pełni szczęśliwy jeśli nikt go nie kocha i jeśli nie ma przyjaciół. Jak powiedział Arystoteles: "Bogacz jest często biednym człowiekiem z kupą pieniędzy". Ludzi bogatych najczęściej otacza wiele osób, ale niekoniecznie są oni ich przyjaciółmi. Powiedziałabym raczej, że są "przyjaciółmi" ich pieniędzy.

Chciałabym przytoczyć słowa znanego filozofa Arystotelesa, który o przyjaźni pisze tak: "Przyjaźń jest bowiem pewną cnota lub czymś z cnotą związanym, a ponadto jest czymś dla życia najkonieczniejszym; bo bez przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć, chociażby posiadał wszystkie inne dobra; wszak i ci, którzy mają bogactwa, stanowisko i władzę, zdają się najbardziej potrzebować przyjaźni; jakaż bowiem korzyść z takiej pomyślności, jeśli jest się pozbawionym (możności) wyświadczenia przysługi drugim, z której przede wszystkim i w sposób najchwalebniejszy korzysta się wobec przyjaciół? I w jaki sposób można by pomyślności tej ustrzec i uchować ją, nie mając przyjaciół? Przecież im większa tym bardziej narażona na niebezpieczeństwa. Także w ubóstwie i we wszystkich nieszczęściach jedyną ucieczką - wedle powszechnego mniemania- przyjaciele." Są to słowa dające wiele do myślenia, ludziom, którzy zaprzedali się pieniądzom i gonitwie za karierą. Pokazują nam ten właściwy system wartości. Choć dla każdego człowieka jest on inny, jednak nigdy pieniądze nie powinny znajdować się w hierarchii wyżej od przyjaźni.

Doskonałym przykładem na to, że pieniądze szczęścia nie dają, a człowiek który nie ma przyjaciół jest człowiekiem bezwartościowym jest Ebenezer Scrooge, bohater "Opowieści wigilijnej" Karola Dickens`a. Ebenezer jest człowiekiem oziębłym, ponurym, zgorzkniałym i antypatycznym. Nie ma przyjaciół. Dla niego liczą się tylko pieniądze. Dickens porusza poruszą problem człowieka, który całe swoje życie poświęca gonitwie za gotówką. Pieniądze wypełniły całkowicie jego życie, nie zostało już miejsca na nic innego, m.in. na przyjaciół. Jak się czuł? Z pewnością samotnie, nieszczęśliwie. Jednak Ebenezer uważał się za porządnego człowieka, nie rozumiał na czym polega sens i wartość życia. W wyniku cudownych wydarzeń przeżył przemianę wewnętrzną. Otóż w noc wigilijna przybył do niego jego dawno zmarły wspólnik, który pokutował po śmierci za swoje grzechy. Za życia, podobnie jak Scrooge, poświęcał się tylko interesom i gromadzeniu majątku. Autor świetnie wyjaśnia sens życia każdego człowieka słowami, którymi Marley tłumaczy Ebenezerowi jego błędy: "Na każdym człowieku ciąży obowiązek duchowego bratania się ze swymi bliźnimi." Bohater zaczyna rozumieć, ile stracił, zaprzedając się pieniądzom. Był sam, nikt go nie kochał. "Opowieść wigilijna" jest piękną przypowieścią na temat szczęścia i wartości ludzkiego życia. Prawdziwe szczęście człowieka polega na tym, że jest otoczony przez ludzi, którzy obdarzają go miłością i szacunkiem. Największą przyjemnością i satysfakcją jest czynienie dobra, uszczęśliwianie innych, dawanie im bezinteresownej pomocy.

Kolejnym dowodem na potwierdzenie mojej tezy są słowa pisarzy, poetów, aktorów i myślicieli. Chciałabym tu przytoczyć parę cytatów. "Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc nie mają przyjaciół." Antoni de Saint-Exupery. "Przyjaźń to najwspanialszy i najbardziej kosztowny dar. To sens i znaczenie wszystkich darów, ilekroć ludzie się obdarowują." Phil Brosmans. "Dobrze jest być bogatym i dobrze jest być silnym, ale jeszcze lepiej jest być kochanym przez wielu przyjaciół". Eurypides.

Myślę, że już nikt nie ma wątpliwości co do stwierdzenia, że "nie bogactwo jest przyjacielem, ale przyjaciel bogactwem". Największe skarby świata nie są nic warte, kiedy nie masz się z kim nimi podzielić i nie masz się z kim podzielić radością z ich posiadania. Przyjaciele są takimi osobami bez których nasze życie nie miałoby sensu, a bez góry pieniędzy da się żyć. Jeśli ma się tylko prawdziwego przyjaciela u boku, można przetrwać nawet najcięższe chwile i wszystko staje się łatwiejsze. "Możesz zgromadzić przeróżne skarby, ale najcenniejszy jest prawdziwy przyjaciel." Św. Jan Chryzostom.

Aleksandra Prusak