Każdy człowiek ma inne poglądy na świat, więc wszyscy ludzie na świecie mają różne zdania. Nikt nie musi mieć takiego samego  na jakiś temat. Każdy ma prawo do wypowiedzenia się o własnych poglądach. Zgadzam się ze stwierdzeniem "milczenie jest złotem". W rozprawce postaram się potwierdzić moją tezę.
              "Milczenie jest złotem" w sytuacjach np. kiedy przyjaciel prosi nas o zachowanie tajemnicy. Jest to ważne, ponieważ nikt nie chciałby by nasza osobista tajemnica została wydana. Każdy czasem musi się komuś zwierzyć ze swoich problemów lub właśnie tajemnic, ale wtedy jest dla takiej osoby ważne to, żeby nikt inny oprócz przyjaciela, kolegi, rodzica itd. nie wiedział o jego problemie.
             Cichość jest ważna, bo każdy z nas często kogoś obgaduje np. oczerniamy  naszego przyjaciela przy jakimś koledze, a załóżmy, że właśnie powiernik usłyszał, kiedy mówiliśmu o nim źle. Od razu próbujemy przeprosić i właśnie wtedy żałujemy tych słów. Niekiedy lepiej zatrzymać niektóre rzeczy dla siebie i nikomu o nich nie mówić.
            W przypadku spowiedzi milczenie ze  strony księdza jest bardzo ważne, ponieważ po pierwsze to należy do jego pracy, czyli nigdy nie może powiedzieć o kogoś grzechach. Po drugie nikt z nas nie chciałby, żeby ktoś wiedział jakie ma grzechy.
               Mam nadzieję, że udało mi się potwierdzić moją tezę i przekonać do tego, iż "Milczenie jest złotem".