oddają, oddziałują, przedstawiają, uwydatniają, wzbogacają, określają, opisują

            Przymiotniki opisują cechy rzeczowników, które określają. W ten sposób wzbogacają obraz, który czytelnik może sobie wyobrazić. Oddają ich wygląd i oddziałują na wyobraźnię czytającego.