Gospodarz zamku był szarym karzełkiem. Nic nie mówił, ale zaprowadził braci do kamiennej tablicy. Były na niej napisane zadania, które trzeba było wykonać, aby odczarować zamek. Pierwszym zadaniem było odszukanie tysiąca pereł, które leżały we mchu w lesie koło zamku. Drugim zadaniem było wyłowienie z jeziora złotego kluczyka do sypialni najmłodszej królewny. Trzecie zadanie polegało na odgadnięciu, która ze śpiących dziewczyn jest najmłodszą królewną.