Wyspy Bergamuty nie znajdują się w żadnym rzeczywistym miejscu, ponieważ zgodnie z tekstem wiersza „wysp tych nie ma”. Oznacza to, że zostały wymyślone przez autora wiersza razem ze wszystkim, co można na nich zobaczyć.

  W wierszu rozbawiło mnie zestawienie szczegółowego opisu mieszkańców wyspy oraz elementów jej wyglądu (jabłonie rodzące owoce w czapkach czy szklana góra) z nagłym zakończeniem, z którego wynika, że wszystko to nie istnieje. Ten kontrast jest zaskakujący i wywołuje uśmiech, ponieważ można by się spodziewać czegoś zupełnie innego – na przykład sposobu, jak trafić na wyspy.