„Raki” to bardzo ciekawy utwór, który można odczytać na dwa sposoby. Czytając go w normalny sposób, tak jak czyta się inne wiersze czy książki, otrzymujemy wiersz chwalący kobiety, ich zalety i skromność. Podmiot liryczny przekonuje, że kobiety cenią sobie wierność, potrafią prawdziwie kochać i zupełnie nie zwracają uwagi na to, ile ich wybranek ma pieniędzy, czy i jakie kupuje prezenty. Są wierne, oddane i kochające.

  Tytuł „Raki” wskazuje, że można utwór odczytać wspak, od tyłu. W ten sposób odczytany każdy wers daje zupełnie inne znaczenie, przeciwne. Sens utworu zmienił się całkowicie. Podmiot liryczny wcale nie zachwala kobiecych cnót. Przestrzega przed kobietami, mówiąc, że posiadają wiele wad, za nic mają wierność, uczciwość, cnotę, prawdę. Są nieszczere, kłamią, nie potrafią prawdziwie kochać. Jedyne, co dla kobiet się liczy, to pieniądze. Nad prawdziwe uczucie i wierność przedkładają kosztowne prezenty. Z wiersza wyłania się obraz kobiet jako osób pazernych, interesownych, nieszczerych i kłamliwych. Z tego powodu podmiot liryczny w ostatnich wersach przyznaje się, że jego zainteresowanie i uczucia w stosunku do nich są tylko na chwilę, że jest niestały w uczuciach i chętnie oszukuje kobiety.