Kodeks Justyniana to kompilacja prawa rzymskiego z lat 528-534 podjęta przez cesarza Justyniana I Wielkiego.

 Rok po objęciu władzy Justynian I Wielki powołał siedmioosobową komisję, której celem było opracowanie kompilacji prawa rzymskiego. W wyniku prac komisji w 529 r. ogłoszono Codex vetus. Kilka lat później został on zastąpiony przez Codex repetitae paraelecitonis.

Kodeks Justyniana składa się z 12 ksiąg podzielonych na tytuły. Został spisany w oparciu o wcześniejsze kodeksy: tedozjański, Gregoriusza, Hermogeniana. Stanowi zbiór ustaw-konstytucji rzymskich poszczególnych cesarzy od czasów Hadriana. Omawiają kwestie prawa kościelnego, ustrojowego, cywilnego, karnego, administracyjnego oraz finansowego.

Poza Kodeksem Justyniana, w skład kodyfikacji Justyniana wchodzą jeszcze Digesta Iustyniani oraz Institutiones Iustiniani. Digesta  składają się z 50 ksiąg i zawierają fragmenty pism prawników rzymskich odnoszących się do prawa ustrojowego, cywilnego, karnego, procesowego i administracyjnego. Z kolei Institutiones to podręcznikowy zarys podstaw prawa, ogłoszone zostały, podobnie jak Digesta, w 533 r.

Do kompilacji Justyniana należy zaliczyć również Nowellae leges wydane już po ogłoszeniu kompilacji, zawierające konstytucje cesarza Justyniana I Wielkiego.

Kodeks Justyniana, Digesta, Institutiones, Nowellae w czasach średniowiecznych zostały połączone w jeden zbiór Corpus iuris civilis.