Co to jest mapa ?

MAPĄ nazywamy przedstawiony na pewnej płaszczyźnie obraz rzeczywistej powierzchni naszej Ziemi lub innego ciała niebieskiego według zasad określonego odwzorowania kartograficznego, w odpowiednio dobranej skali, przy użyciu znaków umownych.

Z czego składa się mapa?

 1. Składniki matematyczne:
  • Skala
  • Odwzorowanie kartograficzne
 1. Składniki geograficzne:

a. Informacje geograficzno-przyrodnicze

    • Sieć wodna
    • Nazwy geograficzne
    • Ukształtowanie terenu
    • wysokości

b. Informacje gospodarczo-polityczne

 • Przebieg granic
 • Sieć komunikacyjna
 • Sieć osadnicza
 1. Opis pozaramkowy:
 • Tytuł
 • Legenda
 • Nazwa
 • Autorzy
 • Wydawnictwo

Co to jest siatka geograficzna?

Jest to układ południków i równoleżników, ułożonych prostopadle do siebie, na modelu Ziemi - globusie.

Co to są południki?

Południk jest łukiem koła wielkiego na powierzchni ziemi, który łączy ze sobą oba bieguny (północ - południe).

Co to są równoleżniki?

Równoleżniki są to koła równoległe do równika i malejące w kierunku biegunów. Przecinają one w poziomie powierzchnię Ziemi (wschód - zachód).

Siatkę geogr. możemy zamienić na kartograficzną przez:

 • Zrzutowanie siatki geogr. na:
  • Płaszczyznę - siatka ortograficzna
  • Bok walca - siatka walcowa
  • Bok stożka - siatka stożkowa
 • Matematyczne obliczenia - siatki umowne

Jak dzielimy mapy:

Pod względem skali:

 • Małoskalowe
 • Średnioskalowe
 • Wielkoskalowe

Pod względem treści dzielimy na:

 • Ogólnogeograficzne
  • Fizyczne
  • Polityczne
 • Tematyczne
  • Geologiczne
  • Rolnicze
  • Hydrograficzne

Jakimi metodami możemy przedstawiać obiekty na mapie:

 • Kropkową - czyli przy pomocy punktów zaznaczamy na mapie obiekty, które nie mieszczą się w skali mapy, ale są dla niej ważne z merytorycznego punktu widzenia. Są to na przykład: ośrodki miejskie, fabryki, kościoły
 • Izarytmiczną - służy ona do zaznaczania na mapie zjawisk ciągłych, dla których możemy określić wartość lub ilość. Są więc to linie łączące punkty z takimi samymi wartościami liczbowymi. Przykładem takich linii są: izobaty, izohiety, izotermy
 • Zasięgów - służy ona do zaznaczania na mapie zjawisk rozproszonych. Linia zasięgu mówi nam, że w jej zakresie określone zjawisko występuje, ale nie na całym terenie.
 • Sygnaturową - przy pomocy liter lub określonych znaków, które kojarzą się nam z pewnym zjawiskiem, czy też obiektem zaznaczamy zjawiska o małym zasięgu lub obszarze.
 • Kartogramu - przedstawiamy, przy pomocy barw lub deseni, dane statystyczne dotyczące natężenia pewnego zjawiska na danym obszarze (np. gęstości zaludnienia, stopnia zalesienia).
 • Kartodiagramu - przedstawiamy bezwzględne dane liczbowe, określające dane zjawisko, przy pomocy diagramów, które swą wielkością obrazują określona wielkość.