W strefie polarnej przez cały rok są mrozy i przymrozki, przez co podłoże jest zamarznięte niemal przez cały rok, małe opady - często poniżej 100 mm. Słabe gleby. Latem, gdy dni są dłuższe i jest większy dopływ energii słonecznej, wykorzystywana jest ona w większości do stopienia pokrywy śnieżnej. Okres wegetacyjny trwa około 3 miesiące w klimacie łagodniejszym, w klimacie ostrym 2 - 6 tygodni. Część roślin zamyka swój cykl życiowy w 4 - 6 tygodniach, inne przerywają cykl życiowy i czekają na poprawę sytuacji. Typowym zbiorowiskiem takich obszarów jest tundra. Na półkuli północnej w części południowej, przy łagodnym klimacie pokrywa roślinna jest jednolita - tworzy się tzw. tundra krzewinkowa. Poza tym wyróżnia się jeszcze trzy typy tundry: tundrę arktyczną, tundrę mszysto-porostową i lasotundrę. Im bardziej na północ, tym tundra jest bardziej rozczłonkowana. W tundrze rosną: mchy, porosty, trawy, krzewinki, brzoza karłowata, wierzba karłowata. Przedstawicielami fauny tundry są: gronostaje, lemingi, lisy polarne, łasice, renifery, wilki, woły piżmowe, zające bielaki, myszołowy włochate, pardwy, sokoły, sowy śnieżne, jaszczurki żyworodne i żaby trawne.