W życiu codziennym dla pojęcia "ciepła" stosuje się kilkanaście sformułowań typu "jest mi ciepło", albo "Marta ma dzisiaj ciepłe czoło - pewnie będzie miała gorączkę". Warto zdawać sobie sprawę, iż z naukowego rozumienia pojęcia "ciepła" te określenia znaczy całkiem coś innego. Konflikty między stosowanym na co dzień pojęciem ciepła, a jego fizycznym znaczeniem mogą czasami spowodować pewne zamieszanie w pojmowaniu zjawisk termodynamicznych. Po pierwsze ciepło to energia; zatem jest wyrażana w dżulach oraz tworzy się z innych jej form - np. z energii kinetycznej, jądrowej albo chemicznej.

Rozszerzanie - na podstawie słownika PWN oznacza : zwiększyć zasięg, zakres, rozmiary przez dodanie, przyłączenie, nabycie czegoś; uzupełnić coś.

Zatem czy ciepło zwiększa masę przedmiotów? Odpowiedź brzmi tak, ale nie poprzez dodanie części, jedynie tylko przez rozmnożenie. Stosownym przykładem jest termometr, umieszczona w nim rtęć podnosi się w ten sposób, iż zwiększa swoją objętość, na skutek dostarczanemu ciepła z naszego ciała .

Ciała stałe - najtrudniej się je rozszerza. Najprościej rozszerzają się metale, ponieważ ich przyrosty są w granicach od 1,2do 2,3 mm faktem jest to iż nie rozszerzają się tak samo. Pozostałe ciała stałe są w stanie się wydłużyć od 0,4mm do 1,1. Poza powiększaniem długości, ciepło jest w stanie zwiększyć również objętość. Rozszerzalność objętościowa jest spowodowana ogrzewaniem się cząstek, zatem w ten sposób powiększa się odległość między nimi. Ale nie może dojść do uszkodzenia ciała , gdyż nie pozwala na to budowa ciała stałego. Zauważalny efekt powiększania się ciał stałych nazywa się rozpychaniem.

W przyrodzie oddziaływania ciał stałych posiadają ogromne znaczenia. Człowiek konstruując mosty, szyny kolejowe czy inne przedmioty musi wziąć pod uwagę ewentualność zwiększenia objętości , ponieważ most jest w stanie zwiększyć się w czasie lata nawet o pół metra aniżeli w czasie zimy . Architekci na szczęście rozwiązują te kłopoty dzięki takim pomysłom jak : przerwy dylatacyjne. W czasie konstrukcji drogi zostawia się małe szczeliny, wykorzystuje się zazębiające stalowe "grzebienie". Napowietrzne linie telefoniczne są luźno powieszone by się nie zerwały w momencie gdy będą się kurczyć w czasie zimy. Podając te przykłady można w sposób nieskończony wymieniać liczbę tego typu zjawisk.

Ciała ciekłe - Tak samo jak w zjawisku powiększania objętości ciał stałych, ciała ciekłe poszerzają się poprzez nagrzewanie cząstek, które oddalają się od siebie. Ciała te powiększają się w większym stopniu aniżeli ciała stałe bo od 0,18 do1,62 cm3.Rozszerzalność cieczy uzależniona jest od typu substancji.

Termometr jest przyrządem do mierzenia temperatury. Termometry poszczególnych rodzajów różnią między sobą zasadą działania: -termometr cieczowy - stosuje zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy (na ogół rtęci lub alkoholu): termometr rtęciowy - dla temperatur od -38,87(temp. topnienia rtęci) do +800oC; np. termometr lekarski termometr alkoholowy - dla temperatur od -70 do +120oC; np. termometr pokojowy. Termometry dzielimy również ze względu na przeznaczenie:

termometr lekarski - zakres temperatur: od 35 do 42oC

termometr za okienny - zakres temperatur: od -50 do 50oC

termometr pokojowy - zakres temperatur: od 0 do 40oC

termometr laboratoryjny - zakres temperatur: róży (na ogół od 0 do 120oC)

Pierwszy termometr skonstruował Galileo Galilei .

Temperatura jest to funkcja stanu w termodynamice, która tak samo jak ciepło powiązana jest z sumaryczną energią kinetyczną ruchu oraz drgań wszelkich cząstek jakie tworzą konkretny układ

U nas w kraju używa się stopni Celsjusza, ale w pozostałych krajach wykorzystywane są stopnie Kelwina .

Ciała gazowe -są to ciała, które najłatwiej się rozszerzają. Na skutek bardzo oddalonej budowy cząsteczek. Większa część gazów rozszerza się niezależnie od ich typu. Gazy rozszerzają się 1000 razy więcej aniżeli ciała stałe. Powiększanie się ciał gazowych stosuje się przy wyrobie termometrów gazowych.

Moja teoria sprawdziła się gdyż zarówno ciała stałe, ciekłe jak i gazowe rozszerzają się z powodu energii cieplnej.