Woda (H2O) jest to związek tlenu z wodorem - jest to najbardziej znanym, najczęściej występującym na ziemi związkiem chemicznym. Na Ziemi jest około 2,2 x 1018 ton. Jeśli każdą tonę wody (1m3) zminimalizowalibyśmy do wielości głowy szpilki i tymi głowami wyłożylibyśmy drogę z naszej planety na Księżyc, wówczas jej szerokość wynosiłaby 10 kilometrów (długość- 384,404x106m). Czy w takim momencie nie trzeba by było przyznać wodzie pierwszeństwa spośród cieczy na Ziemi?

Sens H2O w przyrodzie.

Zapasy wody na Ziemi określane są w przybliżeniu 1,3 do 1,5 mld. Wody Wszechoceanu tworzą 96,5 % ogólnych zapasów Ziemi. Pozostałe wody są wodami słodkimi, które stanowią podstawę funkcjonowania na Ziemi.

A. Saint-Exupery stwierdził: "Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia; jesteś samym życiem".

Każdy z nas zgodzi się z tym co powiedział autor, iż gdyby nie powstanie wody na naszej planecie nie byłoby żadnej możliwości na narodzenie się życia. Są tacy, którzy uważają, że życie narodziło się w atmosferze, hipotezy te zostały nie przyjęte, na skutek licznych doświadczeń, które pokazały, iż warunki atmosferyczne, które panowały w czasie narodzin życia były niekorzystne.

Aktualnie organizmom żywym również potrzebne jest woda. Środowiskiem życia jest ona dla znacznej ilości organizmów, na przykład: glonów, ssaków, ryb, bakterii, pierwotniaków. Produkują one ekosystemy wodne. Dzięki wodzie stworzone są konkretne zastrzeżenia do odżywiania się, postępu, jak również dostarcza pożywienia zwierzętom lądowym np. niedźwiedziom, pelikanom.

Bardzo małą ilość zapasów wody słodkiej na naszej planecie, stanowią wody biologiczne - są to wody występujące w organizmach ludzkich. Dla organizmów wody te są bardzo istotne. Przedstawmy to na przykładzie ludzkiego ciała.

Woda cechuje się dużymi wartościami niektórych stałych fizycznych. Na ogół ma bardzo duże ciepło właściwe. Dzięki ogromnej wartość ciepła właściwego wody jesteśmy w stanie zagospodarować w niej ogromne zasoby ciepła. Dzięki temu można wytłumaczyć wpływ mórz czy oceanów, jak również wpływ prądów morskich na klimat. Ciepło zagospodarowane w lecie jest później oddawane zimą. Tak samo jest z nocą i z dniem. Ciepło zebrane w dzień jest przekazywane w nocy. Właśnie dlatego również wybrzeża oceanów posiadają łagodny klimat oraz mniejsze amplitudy dobowe, aniżeli rejony ułożone w głębi lądu.

Ogromne ciepło parowania wody ma duży wpływ dla organizmu. Nasz stałocieplny organizm nie lubi znacznych wahań temperatury. Gdy jest bardzo gorąco organizm ludzki się poci. Pot złożony jest w 99 % z wody, która paruje dzięki temu ochładza organizm, zatem zabiera ogromną ilość ciepła.

Biologiczne znaczenie wody zamyka się w pięciu bardzo ważnych funkcjach:

- jest podstawą płynów ustrojowych,

-reguluje ciśnienie atmosferyczne, pH, temperaturę,

-bierze udział w przebiegu kilku procesów przemiany materii,

-utrzymuje konkretne kształty oraz wymiary komórek,

-jest środkiem transportu wewnątrzustrojowego oraz otoczeniem koniecznym do wydalania końcowych produktów metabolizmu oraz metabolitów szkodliwych.

Woda pełni w organizmie formę płynu dzięki któremu możliwe będzie wydalanie końcowych produktów, substancji szkodliwych, metabolizmu. Związki te wydalane są wraz z moczem. Jako, że ilość wydalanego moczu u dorosłej, zdrowej osoby jest rzędu 600 do 2500 cm3 na dobę, a do tego dodać trzeba wydalanie wody wraz z oddechem. Wodę trzeba później uzupełniać. Zdrowy, normalny człowiek musi przyjmować przynajmniej 2 litry wody w ciągu dnia w formie jedzenia oraz napojów.

Krążenie wody w przyrodzie.

Hydrosfera jest wodną warstwą Ziemi. Warunki, które panują na Ziemi powodują, iż woda występująca na niej może przyjmować trzy stany skupienia:

Stan ciekły - w jeziorach, oceanach, morzach, wodach śródlądowych,

Stan stały - lodu, śnieg,

Stan gazowy -para wodna w atmosferze.

Masa wody występującą w przyrodzie jest w równowadze dynamicznej. Na skutek ciepła słonecznego powierzchnia mórz jak również oceanów ciągle paruje. Woda przeistacza się w stan skupienia, wówczas masy pary wodnej zmieszają się z powietrzem.

Przy konkretnie ogromnie wilgotności powietrza oraz przy obecności tzw. jąder kondensacji występuje kondensacja, czyli skraplanie pary wodnej w formie drobnych kropel, które pogrupują się w chmury ( widoczne skupienia).

W związku z chłodzeniem na niedużych wysokościach powietrza posiadającego parę wodną tworzą się mgły. Chmury, które wiatr przenosi przechodzą nad obszarami lądów mórz czy oceanów. W zadanych warunkach drobne krople gromadzą się ze sobą w duże krople następnie spadają na ziemię w formie deszczu, śniegu czy gradu.

Nasza planeta pochłania opady atmosferyczne, następnie zatrzymuje je w formie wód gruntowych. Są także takie obszary gdzie wody gruntowe wybywają się na powierzchnię, dzięki tym metodom tworzą się źródła. Od nich początek swój biorą strumyki, później złączają się one w większe strumienie, rzeki, które następnie wpływają do morza czy oceanu. Dzięki temu zamyka się krążenie H2O w przyrodzie.

Ogromne ciepło właściwe jak również ogromne ciepło parowania powodują, iż parowanie wód na skutek ciepła słonecznego, również zamarzanie jezior czy rzek, a także topnienie lodów, śniegów na wiosnę co dokonuje się bardzo powoli. Na szczęście nie ma spustoszeń, jakie występowałyby w momencie, gdyby procesy te dokonywałyby się szybko.

Krążenie H2O w przyrodzie jest konieczne do życia na naszej planecie, formuje również powierzchnię Ziemi. Wzgórza oraz doliny, ich wygląd i kształt jest taki a nie inny właśnie dzięki chemicznemu działaniu wody.

Stały obieg wody pomiędzy oceanami czy kontynentami sprawia również wymianę cennych składników chemicznych.

Trzeba pamiętać również o małym obiegu wody w przyrodzie . Ludziom do życia niezbędne są ogromne ilości wody, którą wykorzystuje zgodnie ze swoimi potrzebami. Woda skażona przez nas wraca do obiegu po wcześniejszym oczyszczeniu w oczyszczalniach ścieków. Później z tych oczyszczalni, już jako uzdatniona woda powraca do kolejnego wykorzystania przez człowieka w przeróżnych formach życia, produkcji oraz gospodarki.

Zatem w przyrodzie mamy dwa obiegi wody w przyrodzie. Wyróżniane obiegi między innymi swobodny, kształtowany formowane są przez ludzi. W obydwu tych obiegach woda jest koniecznym niezbędnikiem funkcjonowania na naszej planecie, nie ma sposobu by podważyć jej główne znaczenia.