Założenia teorii kinetyczno - mechanicznej gazów:

- gaz jako zbiór cząsteczek, nazywanych molekułami, o mikroskopijnych rozmiarach.

- molekuły te znajdują się w nieustannym ruchu.

Właściwości gazu według teorii kinetyczno - mechanicznej:

- gaz podlega zjawisku dyfuzji

- gaz szczelnie wypełnia naczynie, które go ogranicza.

Budowa materii

Materia może istnieć w trzech stanach skupienia: jako ciecz, gaz lub ciało stałe.

Własności cieczy:

 • ciecz nie posiada własnego kształtu, jej kształt jest uzależniony od naczynia które wypełnia
 • posiadają objętość, która jest praktycznie nie do zmienienia. Własność tą określa się mianem małej ściśliwości lub rozprężalności
 • bez działania sił zewnętrznych (przy braku także grawitacji) ciecz przyjmuje kształt sferyczny
 • przy górnej powierzchni cieczy powstaje pozioma płaszczyzna - powierzchnia cieczy.

Własności gazów:

 • nie posiadają własnego kształtu
 • nie posiadają własnej objętości
 • objętość gazu jest to objętość naczynia w którym gaz się znajduje.
 • łatwo jest zmienić objętość gazu, mają dużą ściśliwość i rozprężalność

Własności ciał stałych:

 • posiadają swój określony kształt, który aby zmienić, należy użyć znaczącej siły.
 • posiadają swoją określoną objętość, którą bardzo trudno zmienić
 • posiadają pewne własności mechaniczne, takie jak:

- twardość

- kruchość

- sprężystość

- plastyczność

 • mają budowę wewnętrzną krystaliczną

Kryształ

 • Kryształ jest to ciało stałe w którym atomy z których się składa, tworzą wewnętrzną sieć przestrzenną, określaną mianem sieci krystalicznej
 • Kryształy dzielą się na monokryształy i polikryształy
 • Monokryształy - kryształy - ciała stałe - będące jednym niepodzielnym kryształem.
 • Polikryształy - kryształy - ciała stałe - złożone z kilku rodzajów monokryształów.
 • Ciało bezpostaciowe - przeciwieństwo kryształu, jest to ciało stałe o nieuporządkowanej budowie wewnętrznej.

Przewodnictwo cieplne

Gazy są słabymi przewodnikami ciepła, natomiast wśród cieczy, a szczególnie ciał stałych możemy wyróżnić substancje znakomicie przewodzące ciepło jak i praktycznie nie wykazujące tej zdolności. Jednak wszystkie podlegają zjawisku zmiany objętości pod wpływem temperatury - tzw. rozszerzalności temperaturowej. Ciała stałe można podzielić na dwa rodzaje ze względu na przewodnictwo cieplne:

 • Przewodniki - ciała stałe bardzo dobrze przewodzące ciepło
 • Izolatory - ciała stałe bardzo źle przewodzące ciepło

Dyfuzja i mieszanie się substancji wynika bezpośrednio z istnienia zjawisk:

 • Ruchu cząsteczek - wszystkie cząsteczki poruszają się
 • Każda cząsteczka jest zbudowana z atomów
 • Jako że atomy różnych pierwiastków są różnej wielkości, cząsteczki różnych substancji także są różnych rozmiarów
 • Cząsteczki poruszają się w sposób chaotyczny, a ich ruch nosi nazwę ruchów Browna.

Temperatura topnienia - temperatura w jakiej ciało stałe ulega przemianie w ciecz, jest to przejście fazowe. Temperatura przy której zachodzi przejście fazowe ściśle zależy od panującego ciśnienia.