1. Równanie van der Waalsa dla jednego mola gazu rzeczywistego

gdzie

a - poprawka na uwzględniająca przyciąganie cząsteczek gazu a wiec spadek ciśnienia,

- poprawka uwzględniająca objętość własną cząsteczek,

- objętość jednej cząsteczki,

σ - efektywna średnica cząsteczki,

N - liczba cząsteczek.

V0- objętość jednego mola gazu.

p - ciśnienie.

T - temperatura

R - uniwersalna stała gazowa.

2. Dla dowolnej masy gazu m równanie van der Waalsa

3. Związek między stałymi ab oraz parametrami krytycznymi dla jednego mola

gdzie

- objętość jednego mola gazu w temperaturze krytycznej i przy krytycznym ciśnieniu .

Rozwiązania tych równań ze względu na ab

4. Równanie van der Waalsa w postaci zredukowanej dla jednego mola gazu

gdzie

γ, ω, τ - zredukowane parametry ciśnienia, objętości i temperatury.

5. Równanie van der Waalsa w postaci wirialnej - wielomian

gdzie:

B - wirialny współczynnik.

Dla niezbyt wysokich ciśnień można ograniczyć się do dwóch pierwszych składników wielomianu.