1 PRACA MECHANICZNA

Pracę mechaniczną można wyrazić następującym wzorem:

W=F *S [N.m=J = kg . m2/s2]

Możemy dokonać następujących przekształceń wzoru:

F = W/S W - praca S - przemieszczenie

S = W/F F - siła

Jednostka pracy to Jul. Pracę 1 J dokonuje siła 1 N na drodze 1 m, jeżeli zwrot siły jest zgodny ze zwrotem przemieszczenia.

Praca w sensie fizycznym dokonana jest, wówczas kiedy są spełnione takie o to warunki:

-Na ciała działa stała siła F

-Siła ta sprawia że dochodzi do przesunięcia ciała na odległość S ( R,H)

-Kierunek oraz zwrot wektora wpływającej siły oraz wektora przesunięcia są zgodne

a) Teraz podamy 3 przykłady dokonania pracy.

- przesunięcie szafki

- kopnięcie piłki

- spadanie jabłka z drzewa

b) 3 klocki o takich samych masach podniesiemy na identyczną wysokość. Na ilustracji pokazano tory ruchu klocków. Należy podać pracę przy przesunięciu wszystkich tych klocków.

Praca dokonana przez te klocki posiada identyczną wartość, dzieje się tak dlatego bo praca uzależniona jest od wysokości, na jakiej jest umieszczone dane ciało.

ZADANIA:

2. MOC

Moc wyraża się następującym wzorem :

P = W/T [ J/S = W = kg . m2/s3]

P- moc

W- praca

T- czas

Po przekształceniu wzoru otrzymujemy:

W= P*T 

T =W/P

1 (wat) W jest to moc takiej maszyny, która podczas 1 sekundy wykona prace 1 ( dżula) J.

3. ENERGIA POTENCJALNA CIĘŻKOŚCI

Energia potencjalna wyraża się następującym wzorem:

Ep = m .g .h { kg *m/s2 *m =kg * m2/s2 = J}

Ep =W

Po przekształceniu wzoru otrzymujemy:

M = Ep/g *h

H = Ep/ m * g

Ep - energia potencjalna

m - masa

h - wysokość

g - współczynnik grawitacyjny

1) Wymień 5 ciał, które mają energię potencjalną ciężkości.

- powieszony na ścianie obrazek

- powieszony na suficie żyrandol

- ptak, który leci

- Samolot

- Człowiek który znajduje się na wzniesieniu

2) Jakie warunki powinny być spełnione, by:

a) 2 ciała które znajdują się na identycznej wysokości posiadały identyczne wartości energii potencjalnej?

- ciała te powinny posiadać takie same masy

b) 2 ciała które znajdują się na innych wysokościach (h1 = 1/2h2 ) posiadały jednakowe wartości energii potencjalnej?

- Ciało które znajduje się na wysokości h1 powinno posiadać 2 razy mniejszą masę od ciała które znajduje się poniżej na wysokości h2.

c) 2 ciała o innych masach ( m1 = 1kg, m2 = 3kg ) posiadały jednakowe wartości

wartości energii potencjalnej?

- Ciało o masie 1kg powinno się znajdować 3 razy wyżej aniżeli ciało o masie 3kg,

4. ENERGIA KINETYCZNA

Energia kinetyczne wyraża się następującym wzorem:

Ek = m *v2/2 [kg *m2/s2 = J]

Po przekształceniu wzoru otrzymujemy:

M = 2*Ek/v2

V= 2 *Ek/m

Ek - energia kinetyczna

M - masa

V - prędkość

a) Należy podać 5 przykładów ciał które posiadają energię kinetyczną.

- samolot, który leci

- samochód, który jedzie

- Wystrzelony pocisk

- człowiek, który biegnie

- statek, który płynie

5. ZASADA ZACHOWANIA ENERGII

ENERGIA POTENCJALNA JEST RÓWNA ENERGII KINETYCZNEJ.

EK = mgh

EP = m * v2/2