Kinematyka

Średnia prędkość (w ruchu jednostajnym): v = s t

Przyspieszenie (w ruchu jednostajnym): a = v/t

Droga (w ruchu przyspieszonym): s = a t2/2

Prędkość końcowa (w ruchu przyspieszonym): v = a t

Droga (w ruchu jednostajnie opóźnionym): s = v0 t/2

Dynamika

Siła: F - jednostka: 1 Niuton [N]: [1N] = [kg] [m/s2]

II zasada dynamiki Newtona

F = m a

m - masa [kg]

a - przyspieszenie [m/s2]

Przyspieszenie ziemskie: g = 9,81 m/s2

Siła ciężkości: FC = m g

Spadek swobodny: h = g t2/2 (h - wysokość na której znajduje się ciało)

Spadek swobodny: v = g t (v -prędkość z jaką ciało spada)

Pęd: p = m v

Astronomia

Prawo powszechnego ciążenia: F = G m1 m2/r1,22

Prędkość światła: v = 300 000 km/s

Energia, praca i moc

Praca [J]: W = F s, [1J] = [1N] [1m]

Moc [W]: P = W/t, P = F v, P = U I, [1W] = [1J]/[1s]

Energia [J]

Energia potencjalna w polu ziemskim: Ep = m g h

Energia kinetyczna: EK = m v2/2

Energia potencjalna sprężystości: ES = k x2/2

Termodynamika

I zasada termodynamiki: Ew = W + Q (Ew - energia wewnętrzna, W - praca, Q - ciepło)

Ciepło: Q = m c ΔT (m - masa układu, c - ciepło właściwe, ΔT - zmiana temperatury)

Fale mechaniczne

Okres fali: T - odległość czasowa pomiędzy dwoma grzbietami fali

Prędkość fali: v = λ f (λ - długość fali, f - częstotliwość)

Elektrostatyka

Prawo Culomba: F = k q1 q2/r1,22 (r1,2 - odległość pomiędzy ładunkami q1 i q2)

Prąd elektryczny

Natężenie prądu elektrycznego: I = q/t