Prąd elektryczny - uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych

Napięcie elektryczne - różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami, określa przepływ prądu elektrycznego - im większe napięcie tym większy przepływ prądu elektrycznego. Jednostką napięcia jest 1 Wolt - [1V].

Źródło prądu elektrycznego - jest to źródło które dostarcza zasilania prądem elektrycznym, może nim być bateria, akumulator, lub prądnica elektryczna.

Natężenie prądu elektrycznego - jest to stosunek ilości ładunku elektrycznego przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika w określonej jednostce czasu. Jednostką natężenia elektrycznego jest 1 amper [1A].

Warunek przepływu prądu elektrycznego - musi istnieć różnica potencjałów pomiędzy końcami przewodnika.

Woltomierz - urządzenia służące do pomiaru napięcia elektrycznego, pomiędzy dwoma punktami obwodu. Woltomierz podłącza się do obwodu w sposób równoległy.

Prawo Ohma - natężenie prądu elektrycznego I przepływającego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia U w tym przewodniku. Stosunek napięcia elektrycznego do natężenia prądu elektrycznego w danym obwodzie to opór elektryczny: R = U/I. Jednostką oporu elektrycznego jest 1 Om [1Ω].