Wielkość fizyczna

Wzór

Jednostka

Wykres

KINEMATYKA

Ruch jednostajny prostoliniowy

V - prędkość

t - czas

s - droga

Ruch jednostajny prostoliniowy przyśpieszony

a - przyspieszenie

Ruch jednostajny opóźniony

DYNAMIKA

Pęd

ciała

Siła, siła ciężkości

Prędkość po czasie w jakim trwał ruch,

Droga

Wielkość fizyczna

Wzór

Jednostka

Wykres

RUCH PO OKRĘGU

Ruch po okręgu

Prawo powszechnego ciążenia

PRACA, MOC, ENERGIA

Praca mechaniczna

W - praca

F - siła

s- przemieszczenie

Moc

Energia potencjalna

h - wysokość

Energia kinetyczna

Warunek równowagi dźwigni

F - wartość siły

r - długość ramion

KONSTRUKCJA MATERII

Temperatura

ºK

ºC

- temp. Kelvina

 - temp. Celsjusza

Wielkość fizyczna

Wzór

Jednostka

Wykres

FALE MECHANICZNE

Związek pomiędzy okresem oraz częstotliwością

f - częstotliwość

T - czas (okres drgań)

1 Hz

s

Długość fali

1 m

HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA

Ciśnienie

F - siła

s - powierzchnia

Ciśnienie hydrostatyczne

d - gęstość kg/m3

h - wysokość słupa

Siła wyporu

v - objętość ciała

ELEKTROSTATYKA

Prawo Coulomba

Napięcie pomiędzy 2 ciałami

Wielkość fizyczna

Wzór

Jednostka

Wykres

PRĄD STAŁY

Napięcie

W - praca

q - ładunek ciała

Natężenie

Prawo Ohma

 

Opór zastępczy w łączeniu szeregowym

Opór zastępczy w łączeniu równoległym

Natężenie z prawa Kirchhoffa

Praca prądu elektrycznego

U - napięcie

I - natężenie

t - czas

 

Moc odbiornika

ZJAWISKA MAGNETYCZNE

Siła elektrodynamiczna

B - indukcja

I - natężenie

l - długość przewodnika [m]

Długość fali elektromagnetycznej

 - dł. fali[m]

c - szybkość rozchodzenia się fali

f - częstotliwość

Zasada zachowania energii dla transformatora